Sănătate

6 posturi de medic pediatru scoase la concurs pentru UPU-SMURD Năvodari

Centrul de Sănătate Năvodari – compartimentul UPU-SMURD își mărește echipa cu 6 medici pediatru.

Scris de 
 pe data 
30 martie, 2022

Centrul de Sănătate Multifuncțional de la Năvodari se dezvoltă și își mărește echipa. Spitalul Județean Constanța, instituția care are în administrare unitatea medicală de la Năvodari, a scos la concurs 6 posturi de medic pediatru pentru UPU-SMURD Năvodari, componentă a Centrul de Sănătate Multifuncțional.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, șase posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul UPU-SMURD – punct de lucru Năvodari.

      Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

      a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

      b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

      c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – Colegiul Medicilor;

      d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare (Certificat profesional curent);

      e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

      f) cazierul judiciar;

      g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – A5;

      h) chitanță de plată a taxei de concurs;

      i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz);

      j) curriculum vitae.

      Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.

      Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

      Tematica de concurs și bibliografia sunt cele de medic specialist în specialitatea postului și sunt afișate pe site-ul Ministerului Sănătății.

      Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în Viața Medicală (25.03.2022-08.04.2022), iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicare.

„Orașul Năvodari merită să beneficieze de cele mai performante servicii medicale, Centrul
de Sănătate Multifuncțional deschis în urmă cu un an și jumătate fiind un prim pas foarte
important în acest sens. Alături de partenerii noștri implicați, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța și Consiliul Județean Constanța, căutăm cele mai bune soluții pentru ca
unitatea medicală de la Năvodari să evolueze așa cum ne dorim cu toții”, a declarat primarul Florin Chelaru.

Actualitate