Auditul Curții de Conturi Constanța a fost efectuat în perioada 21 ianuarie 2019 – 28 februarie 2019, iar punerea cap la cap a tuturor informațiilor, întocmirea și prezentarea raportului a durat 11 luni. La fel ca în raportul din 2017, și acesta prezintă o situație dezastruasă cauzată de un management defectuos ce se reflectă în calitatea serviciului medical a celei mai mari unități spitalicești din județ.

Așadar, potrivit Curții de Conturi, în anul 2018, Spitalul Județean de Urgență Constanța nu a întocmit un fond de dezvoltare (abatere de 7.951.000 lei) și nu a realizat un buget de venituri și cheltuieli în mod distinct, pe fiecare secție în parte.

Au fost descoperite și deficiențe în organizarea evidenței contabile și gestionarea consumurilor de medicamente, materiale sanitare și reactivi, precum și în organizarea evidenței contabile și gestionare la nivel de programe de sănătate și eficiența scăzută a utilizării bunurilor achiziționate cu această destinație. Scăderea din gestiunea farmacie a spitalului a unor medicamente/vaccinuri expirate urmare a utilizării ineficiente a acestora.

Un alt aspect constatat în urma verificărilor este efectuarea unor plăți pentru pregătirea profesională a unor cadre medicale fără existența unor documente care să ateste că acestea au fost finalizate. Pentru acestea, conducerea spitalului a cheltuit 92.970 de lei.

De asemenea, în evidența extracontabilă a spitalului nu au fost înregistrate terenuri și construcții primite în folosință de la Unitatea Administrativ Teritorială Județeană (UATJ) în valoare de 87.190.969 de lei, totodată fiind efectuate cheltuieli de 754.218 lei ce nu au fost comunicate către UATJ.

Bani s-au scurs chiar și la capitolul consumului de combustibil pentru autoturismele din dotarea spitalului. Inspectorii Curții au constatat că înregistrarea în evidența contabilă după alimentarea cu combustibil a fost făcută eronat. Totodată, patru pacienți au fost internați și au beneficiat de servicii medicale fără ca aceștia să fie asigurați, fără a fi înregistrați și fără a li se cere nici măcar 1 leu.

O altă neregulă descoperită a fost nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește ocuparea temporară a funcțiilor de conducere de către un număr de 14 persoane, fără ca posturile acestora să fie ocupate prin concurs.

La capitolul inventariere și gestiune, Curtea de Conturi a descoperit un adevărat haos în gestiune și contabilitate. Mai jos, redăm exact textul din raport:

Nu au fost inventariate toate bunurile din patrimoniu, respectiv nu au fost inventariate bunurile de natura activelor fixe necorporale – licenţe, programe – în valoare, potrivit evidenţei contabile, de peste 790 mii lei, ultima inventariere fiind efectuată în anul 2013.

Nu au fost inventariate formularele cu regim special (chitanţiere, bilete de trimitere pentru RMN, CT) aflate pe locuri de folosinţă – gestiuni. Nu au fost inventariate bunurile primite în comodat (ambulanţă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa), bunurile primite în folosinţă de la ISU (un număr de 21 ambulanţe şi autospeciale), bunurile date în custodie – medicamente şi aparatură medicală – către un agent economic.

Nu au fost inventariate investiţiile în curs de execuţie la care trebuie să se menţioneze pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului, gradul de realizare al acestora.

Unele bunuri de natura mijloacelor de transport nu au fost inventariate pe locuri de folosinţă, respectiv toate sunt trecute ca inventariate în gestiunea ”administrativului” deşi 9 mijloace de transport în valoare de peste 800 mii lei, sunt date în folosinţă şi sunt gestionate de către conducătorii auto.“

La capitolul evidențiere, urmărire și încasare a veniturilor aferente serviciilor medicale prestate în anul 2018, s-a constatat că acestea au fost facturate către CJAS Constanța doar la nivelul sumelor contractate cu aceasta și nu la nivelul realizărilor efective de prestații medicale validate, diferența fiind în sumă de 3.543.347 lei.

Pentru prestațiile medicale spitalicești efectuate la 3.112 de cazuri există unele erori, inadvertențe și neconcordanțe ale transmiterii datelor de sistem în vederea validării fie de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, fie de Casa Județeană de Sănătate. Deși SCJU a efectuat, în cazurile respective, servicii medicale spitalicești, acestea neîntrunind condițiile de validare, nu au putut fi înregistrate în evidența contabilă ca prestații efective.

O altă constatare a fost aceea că la nivelul spitalului nu au fost recuperați banii de la persoane care au adus prejudicii sau daune sănătății altor persoane în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale, fiind vorba de suma de 1.538.000 lei.

Pentru activitatea de laborator analize medicale, spitalul a încheiat în anul 2010 un contract de concesiune a serviciului de analize medicale de laborator. S-a constatat că anexele care însoțesc factura, respectiv informaţiile despre beneficiari (pacienți), nu au fost verificate în vederea certificării acestora la nivel de secţii, fiind confirmată valoarea globală la nivel de secţie. Față de această situaţie, nu s-a verificat căror foi de observații le corespund serviciile decontate.

Echipa de audit a constatat că există riscuri în ceea ce privește realitatea contravalorii analizelor plătite concesionarului, aferente deconturilor lunare înaintate de prestator. Valoarea serviciilor paraclinice de laborator decontate în luna septembrie 2018 fără ca acestea să fie certificate/identificate ca fiind în totalitate aferente pacienţilor spitalizați este de 784.449 lei.

Potrivit raportului Curții de Conduri Constanța, pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile şi a sistemelor de control intern.

Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate și urmărirea și încasarea veniturilor.

Raportul complet al Curții de Conturi Constanța și concluziile oficiale le puteți citi AICI.

 

(Visited 4.099 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.