Actualitate Constanța

Angajări la Universitatea Ovidius din Constanța. Posturi disponibile și cerințe

Scris de 
 pe data 
4 decembrie, 2023

Universitatea Ovidius din Constanța anunță scoaterea la concurs două posturi de administrator patrimoniu S I– Serviciul Achiziții Publice. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

– studii superioare ciclul I și II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniile: stiințe economice/ juridice/ tehnice
– Vechime – experiență minimă de 7 ani în specialitatea studiilor absolvite; 1 an in domeniul postului.
– certificat de absolvire Expert achizitii publice COR 214

Calendarul de concurs

29.11.2023 Publicare anunț
04.12.2023-15.12.2023 Depunere dosare de concurs
18.12.2023 Selecția dosarelor de concurs
19.12.2023 Afișarea rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de concurs
20.12.2023 Depunerea contestațiilor la proba de selecţie a dosarelor
21.12.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
22.12.2023 Proba scrisă – ora 10, bld. Mamaia nr.124
22.12.2023 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
27.12.2023 Depunerea contestațiilor la proba scrisă
28.12.2023 Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor
29.12.2023 Proba de interviu -ora 10, bld. Mamaia nr.124
29.12.2023 Afișarea rezultatelor la proba de interviu
03.01.2024 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
04.01.2024 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor
04.01.2024 – REZULTATE FINALE

Depunerea dosarelor de concurs se face la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Serviciul Personal și Statistică – Cămin C1 – camera 14, B-dul Mamaia 124 cu programare la telefon 0241-606441. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 15.12.2023, ora 16.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției, https://www.univ-ovidius.ro/uoc/concursuri-angajare/didactic-auxiliar. Relații suplimentare la telefon 0241-606441.

Actualitate