Actualitate

Ce hotărâri au luat consilierii locali din Poarta Albă în ședința din luna mai

Consilierii locali din Poarta Albă au fost convocați joi, 24 mai, într-o ședință ordinară, pe ordinea zi de fiind înscrise 11 proiecte de hotărâri.

Scris de 
 pe data 
28 mai, 2018

Astfel, consilierii locali au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 luna MAI, precum și actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta. De asemenea, au fost desemnați de catre Consiliul Local Poarta Alba a unor noi reprezentanti, în persoana consilierilor Tudose Valentina Simona și Vasile Nicu, care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Colegiului Agricol Poarta Alba, respectiv Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Poarta albă, în anul școlar 2017-2018.

Tot în cadrul ședinței s-a aprobat concesionarea fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona „D”, str. Tudor Musatescu, nr. 13, lot 397, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei BĂRDAN Laura-Alexandra, precum și concesionarea fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona „D”, str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, lot 331, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tinerei LEPĂDATU ALINA.

Totodată, consilierii au votat pentru rezilierea contractului de concesiune nr. 4596 din 19.07.2012, pentru terenul intravilan in suprafata de 460 mp., situat in localitatea Nazarcea, str. Izlazului, nr.1D, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, detinut de tânăra RUBEI Alina; precum și pentru rezilierea contractului de concesiune nr. 61 din 19.10.2016, pentru terenul intravilan in suprafata de 517 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona „D”str. Octavian Goga, nr.22, lot 10, zona „D”, comuna Poart Albă, județul Constanța, deținut de tânăra DINU ANA MARIA.

De asemenea, pe ordinea de zi s-au mai aflat proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local LITESCU CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local; proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Poarta Alba; proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei POPA OLARIU ELENA; proiectul de hotărâre privind modificarea componentei nominale a comisiei de specialitate nr.1 pentru Agricultura, Activitati economic-financiare, Amenajarea teritoriului si urbanism, Protectia mediului si turism a Consiliului Local Poarta Alba, toate proiectele fiind aprobate de consilierii locali.

 

 

Actualitate