Actualitate

Comuna Nicolae Bălcescu, anunț proiect: Extindere si modernizare sistem de supraveghere video

Scris de 
 pe data 
1 februarie, 2024

Comunicat de presa

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Comuna Nicolae Balcescu
Data: .01.02.2024
Comuna Nicolae Balcescu anunţă FINALIZAREA investitiilor aferente proiectului:

”Extindere si modernizare sistem de supraveghere video in Comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta” in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC”

Nume beneficiar: COMUNA NICOLAE BALCESCU

COMUNA NICOLAE BALCESCU, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ,,Extindere si modernizare sistem de supraveghere video in Comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta” finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, în baza contractului de finanţare nr. 1314/ 05.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Obiectivul general al proiectului constă în extinderea la nivelul comunei a sistemului de supraveghere video existent si dotarea dispeceratului, precum si montarea de camere IP si camere video recunoastere faciala, conectarea tuturor camerelor in NVR aflat la dispeceratul din sediul Politiei Locale

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: extinderea sistemul de supraveghere video existent cu echipamente moderne care vor asigura supravegherea video a principalelor obiective publice de pe raza UAT Nicolae Balcescu, investitie ce va asigura scaderea si descurajarea infractionalitatii, a furtului din autoturisme, locuinte, furtul si vandalizarea obiectivelor aflate in inventarul domeniului public al comunei.

Locul de implementare: România, Județul Constanta, Comuna Nicolae Balcescu

Valoarea totală a ProiectuluiValoarea maximă a finanţării nerambursabile a ProiectuluiValoarea eligibilă din PNRRValoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRDin care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
181.598,40181.598,40152.603,7028.994,700

Perioada de implementare: 15 luni

Data începere proiect: 22.12.2022

Data finalizareproiect: 22.03.2024

Cod proiect: C10-I.1.2- 361

Date de contact: COMUNA NICOLAE BALCESCU

Telefon:0241257016

 E-mail: relatii_public@primaria-nbalcescu.ro

Actualitate