Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- nu se solicita

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 20.04.2018, ora10.00, la sediul U.A.T.COMUNA POARTA ALBA.

Interviu:   – data de 24.04.2018, ora 10, la sediul U.A.T.COMUNA POARTA ALBA.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in  termen  de  20  de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial.

Date contact: MARIANA DRĂGUŢU, INSPECTOR, tel.:0241/853228, email: primariapa@yahoo.com

 Bibliografia pentru concurs:

  1. – Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
  2. – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
  3. – Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

4.-  Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .

  1. – Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public
  2. – Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii ,actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare

7.- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

8.- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

  1. – H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
  2. Constitutia Romaniei.

 Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate.

 

 

 

(Visited 70 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.