Administraţie

Consiliul Local Cernavodă anunță ședință ordinară vineri, 27 iulie. Vezi convocatorul

Consiliul Local Cernavodă susține vineri, 27 iulie 2018, ședința ordinară privind noile proiecte de hotărâri ce trebuie aprobate.

Scris de 
 pe data 
24 iulie, 2018

Astfel, în cadrul ședinței ce va avea loc la ora 16:00 în sala 10 a Primăriei Cernavodă, vor fi supuse la vot următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orașului Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și regulamentului aferent acestuia pentru „Introducerea în intravilan – zonă turism și locuire – orașul Cernavodă, parcela A443/1” – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare executării lucrării „înlăturare situații de risc prin consolidare terasament strada Răscoalei 1907 nr. 10” – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării Fondului de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul trimestrului II al anului 2018 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 7. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L Cernavodă nr. 119/18.04.2016 privind aprobarea trecerii în administrarea unității de învățământ preuniversitar Școala gimnazială nr.1, strada. Salciei, oraș Cernavodă, județul Constanța a grădiniței cu program prelungit nr.7 – la balcon, str. Prelungirea Seimeni, oraș Cernavodă, județul Constanța – inițiatori viceprimar Cîrjali Șerif
 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile statului – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 432 mp din str. Aurorei, nr 1, lot 11 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 437 mp din str. Jupiter, nr. 6, lot 48 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafașă de 430 mp din str. Jupiter, nr. 4, lot 47 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 416 mp din str. Jupiter, nr. 16, lot 53 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 429 mp din str. Terra, nr. 4, lot 19 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 180 mp situat în str. Dobrogeanu Gherea colț cu str. Unirii, atestat în patrimoniul privat al UAT Cernavodă, conforml HCL nr. 31/2012 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 257/31.08.2017 pentru obiectivul de investiții „Reamenajare loc de joacă str. Medgidiei intersecție cu str. San Sebastian Sur Loire” – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-teren prin licitație publică în suprafața de 289 m din str. 1907, Lot 2, atestat în patrimoniul privat al orașului Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 20530/24.07.2013 încheiat în conformitate cu HCL nr.69/29.03.2006 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-teren prin licitație publică la suprafața de 335 mp din str. Victoriei, lângă nr. 24, atestat în patrimoniul privart al orașului Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 25378/ 27.07.2015 pentru terenul situat pe drumul Tehnologic spre Penny pentru poligon instruire motociclete – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafața de 204 mp situat pe str. 1907, lot 1, atestat în patrimoniul privat al UAT Cernavodă, conform HCL nr. 204/2012 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafața de 254 mp situat pe strada Viitorului nr 1, lângă ap. 1, lot 1 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafața de 116 mp situat în str. Luptei, nr. 1, aflat în indiviziune conform CF 103883 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al orașului Cernavodă a 10 loturi de teren situate în str. Prundului – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al orașului Cernavodă a terenului în suprafață de 508 mp, situat pe strada Nucului, FN – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al orașului Cernavodă a unui imobil – teren în suprafață de 146 mp, situat pe str. Viitorului, nr. 1 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuință de tip ANL situată în localitatea Cernavodă, județul Constanța, str. Seimeni, nr 18, ap. 11, aflată în administrarea orașului Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, Bca. 11, ap 8, Cernavodă prin închiriere către Iarca Lazăr – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, 23, Bca. 10, ap 1, Cernavodă, prin închiriere către Turcu Viorica – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr. 6, ap 4, Cernavodă, prin închiriere către Iarca Naie – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr. 4, ap 8, Cernavodă, prin închiriere către Enache Melania – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, 23, Bca. 18, ap 7, Cernavodă, prin închiriere către Ciobanu Angela – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Cernavodă ca partener într-un proiect finanțat prin Programul Europa pentru Cetățeni, Componenta 2, Măsura Rețele de Orașe – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 37/28.02.2018 privind aprobarea repartiției în vederea închiderii a spațiilor cu destinația de locuințe sociale aflate în proprietatea UAT Cernavodă, situate în str. Prundului, Baraca 9. – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian

 

Actualitate