Administraţie

Consiliul Local Nicolae Bălcescu a aprobat modificarea proiectului „Eficientizare sistem iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu”

Scris de 
 pe data 
30 august, 2023

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat ieri documentația tehnico-economică faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul de investitie ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța – Modernizare si extindere

Potrivit proiectului, se aprobă modificarea art.1 al HCL nr.44/28.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economică faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI)  pentru obiectivul de investiție ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța – Modernizare si extindere,,  conform AQnexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

De asemenea, s-a aprobat modificarea art.2 al H.C.L. nr.44/28.04.2023 privind aprobarea indicatorilor indicatorii tehnico economici, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Valoarea totala estimată a investiției este in cuantum de: 1.006.943,52 lei cu TVA , respectiv 847.369,64 lei fără TVA . Valoarea C+M  : 812.130,43 lei cu TVA, respectiv, 682.462,55 lei fără TVA.

Actualitate