Administraţie

Consiliul Local Nicolae Bălcescu, convocat în ședință. Iată ordinea de zi

Consilierii locali sunt chemați să voteze 5 proiecte de hotărâri.

Scris de 
 pe data 
18 iulie, 2022

Primarul Dumitru Timofte a convocat Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, pentru data de 21 iulie 2022, în cadrul ședinței ordinare lunare.

Pe ordinea de zi sunt supuse spre vot 5 proiecte de hotărâri:

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI NICOLAE BALCESCU PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2022
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE MODIFICARE A HCL NR.28/25.02.2021 PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA, APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA UNOR TERENURI ATRIBUITE IN BAZA LEGII NR.15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONTRAUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA, PRECUM SI VANZAREA ACESTORA
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE NENITURI SI CHELTUIELI AL SERVICIULUI LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BALCESCU PE ANUL 2022
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PE URMATOARELE TREI LUNI

Actualitate