Actualitate

Consiliul Local Nicolae Bălcescu, convocat în ședință în data de 15 aprilie. Iată ordinea de zi

Consiliul Local al comunei Nicolae Balcescu a fost convocat în ședință ordinară în data de 15.04.2021, orele 12,00 la sediul Consiliului Local al comunei Nicolae Bălcescu.

Scris de 
 pe data 
13 aprilie, 2021
  1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale precum și a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022 – inițiatorul proiectului de hotărâre – domnul primar TIMOFTE DUMITRU.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al comunei Nicolae Bălcescu pe anul 2021, repartizarea pe trimestre și estimările pe anii 2022- 2024- inițiatorul proiectului de hotărâre – domnul primar TIMOFTE DUMITRU.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pe trimestrul I al anului 2021- inițiatorul proiectului de hotărâre – domnul primar TIMOFTE DUMITRU.
  4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Nicolae Balcescu a capacitatilor energetice —alimentare cu energie electrica zona lotizari localitatea Nicolae Balcescu etapa I si etapa II , judetul Constanta- inițiatorul proiectului de hotărâre – domnul primar TIMOFTE DUMITRU.

Actualitate