Administraţie

Consiliul Local Poarta Albă, convocat în ședință ordinară pentru 28 noiembrie. Iată ordinea de zi

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a convocat pentru data de 28 noiembrie 2018 Consiliul Local al comunei în cadrul unei ședințe ordinare.

Scris de 
 pe data 
26 noiembrie, 2018

Convocator:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, devizul general actualizat pentru investiția – ”ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA”
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 58 din 30.09.2004
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Proiectare tehnică și execuție lucrări pentru investiția ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, în Comuna Poarta Albă, Județul Constanța ”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Proiectare tehnică și execuție lucrări pentru investiția ”MODERNIZARE TRAMĂ STRADALĂ ÎN COMUNA POARTA ALBĂ, SAT NAZARCEA ȘI CARTIER ZONA D”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6.798.252 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Vasile Nicu
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de expertiză tehnică şi evaluare a unor terenur intravilane situate în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Poarta Alba, judetul Constanta si a Strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistenta sociala
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 15 din 31.10.2018 pentru terenul intravilan in suprafata de 413 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Mihail Sadoveanu, nr. 13, lot. 331, zona „D”, comuna Poarta Albă
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarii denumirii Colegiului Agricol Poarta Alba in Liceul Tehnologic Poarta Alba incepand cu anul Școlar 2018-2019
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 12 din 01.08.2018 pentru terenul intravilan in suprafata de 430 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Ionel Teodoreanu, nr. 31, lot. 211, zona „D”, comuna Poarta Albă
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Poarta Alba, judetul Constanta, pentru anul 2018-2019
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 și luna NOIEMBRIE
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre contribuabilii persoane juridice și persoane fizice de pe raza administrativ-teritorială a comunei Poarta Albă, pentru anul 2018-2019

 

Actualitate