Administraţie

Convocator – ședință Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu 29 iunie 2021

Consilierii locali din comuna Nicolae Bălcescu au fost convocați în ședință ordinară în data de 29.06.2021, ora 13.00.

Scris de 
 pe data 
27 iunie, 2021

Pe ordinea de zi au fost introduse următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța, aprobat prin HG nr.904 din 22 august 2002 – anexa nr.48 privind atestarea domeniului public al județului Constanța – inițiator primar Dumitru Timofte
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicolae Bălcescu pe trimestrul al II-lea al anului 2021 – inițiator primar Dumitru Timofte
  3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea anexei 1 – Achiziții Publice la HCL nr.117 din 18.12.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice și achiziții directe pentru anul 2021 ale UAT comuna Nicolae Bălcescu, cu poziția nr.7 „Efcientizarea sistemului de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța” – inițiator primar Dumitru Timofte
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numiei D.L.M pentru fiul minor D S-I – inițiator primar Dumitru Timofte.

Actualitate