Sănătate

Ești asistent medical și vrei să devii subofițer? 58 de posturi scoase la concurs în spitalele-penitenciar

Sursa: www.mediafax.ro

Administrația Națională a Penitenciarelor organizează un concurs de ocupare a 58 posturi (ofiţer şi agent) din sectorul medical, din unităţile penitenciar-spital. Dosarele se depun până pe 8 ianuarie, ora 15, inclusiv.

Scris de 
 pe data 
3 ianuarie, 2019

UPDATE: având în vedere H.G. nr. 983/2018, ultima zi de înscriere este 10.01.2019

Dosarele se depun la structura de resurse umane din cadrul unității la care sunt scoase posturile la concurs. După expirarea termenului de înscriere, candidații susțin testarea psihologică

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – JILAVA
asistent medical generalist – 29 de posturi
asistent medical farmacie – 1 post
asistent medical laborator – 2 posturi
asistent medical dietică și nutriție – 1 post
agent administrator registrator medical – 3 posturi
agent administratir statistician – 1 post

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – RAHOVA
ofițer kinetoteraput – 1 post
ofițer managementul calității serviciilor medicale – 1 post
asistent medical generalist – 3 posturi
asistent medical farmacie – 1 post
asistent medical igienă – 1 post

Penitenciarul – Spital CONSTANŢA – POARTA ALBĂ
asistent medical generalist – 3 posturi

Penitenciarul – Spital DEJ
asistent medical generalist – 1 post
asistent medical dietică și nutriție – 1 post

Penitenciarul – Spital MIOVENI
asistent medical generalist – 5 posturi

Penitenciarul – Spital TÂRGU OCNA
ofiţer managementul calităţii serviciilor medicale – 1 post
asistent medical laborator – 1 post
asistent medical dietică și nutriție – 1 post
agent admin.registrator medical – 1 post

Condiții de participare

ASISTENT MEDICAL – GENERALIST

I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

II. absolvent de studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist, titularul unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute la Anexa nr.1 din O.U.G. nr. 144/2008 (absolvenţilor de studii superioare în specialitatea asistent medical generalist le sunt
recunoscute studiile în vederea participării la concurs şi ocupării postului, dar pot fi încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcţii de agent de penitenciare – studii liceale);

III. membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist (adeverinţa prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de avizul anual), eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România);

IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);

V. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.

ASISTENT MEDICAL – FARMACIE
Condiţii specifice:

I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

II. absolvent al unei instituţii de învăţământ de specialitate (Şcoală postliceală în domeniul sanitar, colegiu universitar medical, facultate de asistenţă medicală). Absolvenţilor de studii superioare în specialitatea asistent medical farmacie le sunt recunoscute studiile în vederea participării la concurs şi ocupării postului, dar pot fi încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcţii de agent de penitenciare – studii liceale;

III. membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical
farmacie (adeverinţa prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea. Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de avizul anual), eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România);

IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);

V. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la
depunerea dosarului de înscriere

AGENT – REGISTRATOR MEDICAL

Condiţii specifice:
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la
depunerea dosarului de înscriere

AGENT – STATISTICIAN
Condiţii specifice:
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la
depunerea dosarului de înscriere

OFIŢER – KINETOTERAPEUT
Condiţii specifice:
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială;

II. membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei, eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România);

III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);

IV. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere

LISTA COMPLETĂ CU CONDIȚIILE SPECIFICE, BIBLIOGRAFIE, TEMATICI ȘI PROBE DE CONCURS

 

Actualitate