Asistent medical principal generalist – Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: liceul sanitar cu echivalare postliceală/postliceală;
atestat de grad principal;
studii – diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitate: 6 luni;
abilități/cunoștințe operare PC-MS Office (Excel, Windows).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2019, ora 13:00: proba scrisă;
06 martie 2019, ora 13:00: proba practică;
06 martie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Kinetoterapeut – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de kinetoterapeut (S) – Secția Ortopedie Traumatologie.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitate;
6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 16.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
26 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
28 februarie 2019, proba interviu.

Îngrijitoare G – Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare (G) – Laborator analize medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
26 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Referent de specialitate II (S) – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență, studii juridice;
3 ani și 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019 ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 februarie 2019 ora 09.00: proba scrisă;
26 februarie 2019 proba interviu.

Funcții contractuale- Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni
Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post vacant asistent medical debutant – PL – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
1 post vacant fizician medical – S – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;
1 post vacant îngrijitoare – M – Bloc alimentar și dietetică;
1 post vacant inginer IA – S – Compartimentul Administrativ:
1 post vacant referent debutant – M – Compartimentul Administrativ;
1 post vacant muncitor III – G – Centrală Termică;
1 post vacant consilier juridic debutant – S- Structura de Management al Calității Serviciilor Medicale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
28 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
05 martie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Director medical – Spitalul Orășenesc Cugir
Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul /examenul pentru ocuparea funcției de director medical specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 20.02.2019, ora 12.00 – proba scrisă, respectiv data de 21.02.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.02.2019.

Brancardier – Spitalul Orășenesc „Dr, George Trifonă„ , Năsăud
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școala generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 februarie 2019, ora 13:00: termen limită de depunere a dosarelor;
21 februarie 2019, proba scrisă;
25 februarie 2019, proba interviu/practică.

Îngrijitoare de curățenie (2 posturi) – Spitalul Orășenesc „Dr, George Trifonă„ , Năsăud
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școala generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 februarie 2019, ora 13:00: termen limită de depunere a dosarelor;
22 februarie 2019, proba scrisă;
26 februarie 2019, proba interviu/practică.

Asistent medical principal – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de asistent medical principal – Complex de servicii pentru copii și tineri cu dizabilități ”Pescărușul” – Centrul de recuperare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale de asistent medical generalist, absolvite cu diplomă/certificat de competențe profesionale;
certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
adeverința pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
nu se solicită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 februarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 februarie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
28 februarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Manager, persoană fizică – Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea” Brașov
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea” Braşov, din Braşov, str. Ghe.Baritiu nr. 36, în perioada : 07.03.2019-22.03.2019 desfasurandu-se in doua etape:

ETAPA I. – Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc in data de 07.03.2019, etapă eliminatorie .

ETAPA II – Proba interviu de susţinere publică și de evaluare a proiectului de management in data de 18.03.2019, ora 10.00( proba unica )

Dosarele de inscriere vor fi depuse fizic la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea” Brașov, Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 04.03.2019, ora 15,00.

Funcții contractuale (5 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor funcţii contractuale temporar vacante, după cum urmează:

2 (două) posturi asistent medical – medicină generală studii postliceale;
2 (două) posturi îngrijitoare;
1 (post) spălătoreasă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de asistent medical – MG – studii postliceale;
diplomă de școală sanitară postliccală;
minimum 6 luni vechime în specialitate;
autorizație de liberă practică;
pentru postul de îngrijitoare:
școală generală;
pentru postul de spălătoreasă:
școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 februarie 2019, ora 14:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
06 martie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor funcţii contractuale temporar vacante, după cum urmează:

1 (un) post asistent medical principal licențiat Nutriție și dietetică;
13 (treisprezece) posturi asistent medical principal Medicină generală (PL);
13 (treisprezece) posturi asistent medical Medicină generală (PL);
3 (trei) posturi asistent medical generalist debutant (PL);
2 (doua) posturi asistent medical Radiologie (PL);
15 (cincisprezece) posturi infirmiere;
12 (douăsprezece) posturi îngrijitoare;
2 (două) posturi registratori medicali principali;
1 (un) post registrator medical;
1 (un) post referent I A;
2 (două) posturi spălătorese;
1 (un) post muncitor calificat I (zugrav);
2 (două) posturi muncitori calificați I (instalator);
1 (un) post muncitor calificat I (electrician);
1 (un) post muncitor calificat II (lăcătuș);
1 (un) post muncitor calificat III (liftier).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 februarie 2019, ora 14:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
06 martie 2019, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Director medical – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București
Concursul va avea loc la Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București, bd. Basarabia nr. 21. sectorul 2, în data de 28.02.2019 desfășurându-se în trei probe de evaluare, după cum urmează:

test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 28.02.2019. ora 11.00;
susținerea proiectului de specialitate pe o ternă din domeniul de activitate al postului în data dc 28.02.2019, ora 14.30;
interviul de selecție în data de 28.02.2019, ora 15.30.

Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Infirmieră (2 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de infirmiere – Secția Clinică Pediatrie. (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Români sau, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
vechime – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
26 februarie 2019, ora 12:00: proba scrisă tip sinteză;
04 martie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical principal (13 posturi) – Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti
Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de asistent medical principal (13 posturi), astfel:

Anestezie și Terapie Intensivă (4 posturi),
Cardiologie (2 posturi),
Gastroenterologie (1 post),
Psihiatric (1 post),
Pneumologie (1 post),
Ortopedie și Traumatologie (1 post),
Chirurgie Urologică (1 post),
Bloc Operator (1 post);
Stația Centrală de Sterilizare (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postlicealeprin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 /1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea, asistent medical generalist;
să dețină certificat de membru 0.AM.M.GA.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs și asigurare de malpraxis, adeverință sau diplomă de promovare a gradului de asistent medical principal generalist;
vechime în specialitate: să aibă minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
26 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
04 martie 2019, ora 09.00, interviul.

Infirmier (4 posturi) – Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti
Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de infirmier (4 posturi), astfel:

Cardiologie (1 post);
Gastroenterologie (1 post);
Pneumologie (1 post);
Bloc Operator (1 post).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2018, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
06 martie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
12 martie 2018, ora 10.00, interviul.

Asistent medical principal generalist (PL) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical principal generalist (PL) – Compartiment explorări funcționale cardio – respiratorii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz și adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform Hotărârii nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
certificat grad principal;
poliță asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
vechime – minimum 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, ora 10:00: termen limită de depunere a dosarelor;
21 februarie 2019, ora 012:00: proba scrisă tip sinteză;
27 februarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București

3 posturi asistent medical balneofizioterapie, studii superioare/postliceale, fără vechime;
1 post registrator medical, studii medii, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 februarie 2019, ora 09.30, proba scrisă;
21 februarie 2019, ora 09.30, proba practică.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

3 posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secției Clinice de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială;
1 post de asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Cabinetului (Primiri) Urgențe Stomatologie (Adulți și Copii);
1 post de asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Compartimentului Sterilizare;
1 post de infirmieră debutantă în cadrul Secției Clinice de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier juridic IA – diplomă de licență în specialitate, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului;
asistent medical generalist cu studii postliceale – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997, 6 luni vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea postului;
infirmieră debutantă – școală generală, fără vechime, concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 februarie 2019, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
26 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal PL – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal PL – C.P.R.U. „Sfânta Maria” Călărași.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;
atestat de liberă practică grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 16.30 termenul limită de depunere a dosarelor;
25 februarie 2019, ora 10.00 probă scrisă;
28 februarie 2019, ora 10.00 probă interviu.

Îngrijitoare, brancardier (2 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa

Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

îngrijitoare Cardiologie – Staționar I
brancardier Neurologie – Staționar II

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 februarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
25 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
01 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (9 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical generalist debutant, cu studii superioare (S), absolvite cu diplomă de licență în specialitate, fără vechime în specialitate, în cadrul:
Secției CI Pediatrie I – 1

• 2 posturi asistent medical generalist, cu studii postliceale (PL), cu o vechime în funcția de asistent medical de minimum 1 an, în cadrul:
Secției CI. Psihiatrie Pediatrică -1
Secției CI. Pediatrie I – 1

• 4 posturi infirmieră cu studii generale, cu minimum 6 luni vechime în activitate și curs de infirmiere, în cadrul:
Secției CI. Pediatrie I – 2
Secției CI. Pediatrie IT – I
Bloc Operator – punct de lucru Secția CI. Chirurgie Ortopedie Pediatrică – 1 post

• 1 post infirmier debutantă cu studii generale, fără vechime în cadrul:
Secției CI. Chirurgie și Ortopedie Pediatrică -1

• 1 post îngrijitoare curățenie cu studii generale, fără vechime, în cadrul: Secției CI. Pediatrie I – I

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
25 februarie 2019, ora 09.00 / 11.00, proba scrisă;
28 februarie 2019, proba interviu (după caz).

Asistent medical – Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii
Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii, Judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical, la Compartiment Chirurgie Generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
26 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu

Asistent medical principal medicină generală PL – Spitalul General C.F. Galaţi

Spitalul General C.F. Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal medicină generală – studii PL – Cabinet Cardiologie – Ambulatoriul de Specialitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

5 ani vechime în specialitate;
studii PL.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 februarie 2019, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
26 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 februarie 2019, ora 10:00: proba practică.

Asistent medical debutant PL (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de asistent medical debutant PL (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 februarie 2019, ora 13.00: depunerea dosarelor;
01 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
07 martie 2019, ora 09.00: proba practică;
13 martie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu“ Iaşi
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. dr. N. Oblu“ Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post de bioinginer debutant;
1 post de inginer debutant. în specialitatea industrie alimentară, pentru serviciul de management al calității, absolvent cu certificate al programului de formare în managementul calității din spitalele publice;
1 post de asistent medical de laborator PL, anatomic patologică;
1 post de asistent medical de laborator PL de analize medicale;
1 post de chimist debutant pentru Laboratorul de analize medicale;
1 post de psiholog stagiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor și condițiile de vechime conform O.M.S. nr. 1470/2011;
pentru funcțiile de bioinginer, inginer, chimist și psiholog se cer studii superioare cu diplomă dc licență, fără condiții de vechime;
pentru posturile de asistent medical se cer studii postliceale. cu cel puțin 6 luni vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
12 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
19 februarie 2019, ora 10:00: proba practică și interviu;

Asistent medical – Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin, Judeţul Mureș
Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin, Judeţul Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – postliceale sanitare, superioare de scurtă durată sanitare, superioare sanitare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se cere;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 februarie 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
21 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
27 februarie 2019, ora 10.00, proba practică;
05 martie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Registrator medical (2 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Două posturi vacante de registrator medical la Serviciul de evaluare și statistică medicală:
Un post vacant de infirmieră la Compartiment Cardiologie;
Un post vacant de brancardier la Secția clinică medicină internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru participarea la concursul de registrator medical candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
studii medii;
vechime – nu necesită vechime.
Pentru participarea la concursul de infirmieră și brancardier candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
studii – diplomă de școală generală;
vechime – nu necesită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 februarie 2019, ora 08:00: proba scrisă;
28 februarie 2019, ora 08:00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin, Judeţul Mureș
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – postliceale sanitare, superioare de scurtă durată sanitare, superioare sanitare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se cere;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 februarie 2019, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
21 februarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
27 februarie 2019, ora 10.00, proba practică;
05 martie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist debutant, cu studii superioare – Substația Târgu Neamț.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență – specialitatea asistent medical generalist licențiat.
taxa de concurs 50 lei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
01 martie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
05 martie 2019, ora 10:00: proba practică + interviu.

Asistent medical debutant generalist – Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ
Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, Județul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de asistent medical debutant generalist cu studii postliceal, fără vechime în muncă, potrivit Ordinului nr. 1470/2011.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 februarie 2019, ora 11.00 – proba scrisă;
27 februarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Asistent medical medicină generală – studii P.L. – Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova
Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței contractuale de execuție vacante, de asistent medical medicină generală – studii P.L. – Compartiment chirurgie generală – Spitalul Orășenesc Urlați.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

candidații vor face dovada deținerii diplomei de absolvire a învățământului postliceal sanitar de specialitate sau echivalent, cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitate de minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 februarie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
20 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
06 februarie 2019, ora 10.00 – proba practică/interviu.
Taxa concurs 50 lei.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Municipal Câmpina
Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical principal, specialitatea radiologie, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secția Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie;
• 1 post de muncitor II – fochist pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru centrala termică;
• 1 post de asistent debutant, specialitatea medicină generală, pe perioadă determinată până la data 01.022021, cu noimă întreagă pentru Cabinetul Diabet;
• 1 post de spălătoreasă pe perioadă nedeterminată pentru spălătorie;
• 1 post de șofer autosanitară II

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenți medicali, grad principal, minimum 5 ani vechime în specialitatea radiologie;
studii generale pentru îngrijitoare curățenie, 6 luni vechime;
studii medii sau școala profesională, pentru fochist, minimum 6 ani vechime în meserie, autorizație de fochist, clasa A, grupa I sau clasa C;
studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenți medicali, fără vechime, specialitatea medicină generală;
studii generale pentru spălătoreasă, 6 luni vechime;
diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, 6 ani vechime ca șofer profesionist, sau 3 ani ca șofer autosanitară II
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
25 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
27 februarie 2019, ora 10.00 – interviul.

Asistent medical – Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii școală postliccală sanitară (studii superioare de scurtă durată sau studii superioare în domeniul sanitar);
specialitatea medicină generală sau pediatrie;
vechime – minimum 5 ani, din care 3 ani într-o secție de anestezie și terapie intensivă sau urgență;
certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
05 martie 2019, ora 09.00: proba practică;
05 martie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Municipal Vatra Dornei
Spitalul Municipal Vatra Dornei, cu sediul în Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

• 1 post de asistent medical principal în cadrul Compartimentului neonatologie – vacant contractual – perioadă nedeterminată;
• 1 post de asistent medical de radiologie în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală – vacant contractual – perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de asistent medical principal:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
dovadă promovare examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
asigurare de malpraxis pentru anul 2019;
certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019.

• pentru postul de asistent medical de radiologie:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
certificat absolvire program de pregătire în specialitatea radiologie – imagistică medicală;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
asigurare de malpraxis pentru anul 2019;
certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 februarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
data și orele probei practice/interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical principal – șefă PL – Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

5 ani vechime în funcția de asistent medical generalîst în psihiatrie, grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 februarie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 martie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
18 martie 2019, ora 09.00: proba interviu – susținerea proiectului de management.

Funcții contractuale (12 posturi) – Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

• 1 post îngrijitor din cadrul Secției Clinice Cardiologie;
• 2 posturi asistent medical generalist (PL) din cadrul Secției Clinice Cardiologie;
• 1 post infirmieră din cadrul Compartimentului USTACC;
• 3 posturi asistent medical generalist (PL) din cadrul Compartimentului USTACC;
• 1 post asistent medical generalist (PL) din cadrul Blocului Operator;
• 2 posturi infirmieră din cadrul Blocului Operator;
• 1 post infirmieră din cadrul Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară;
• 1 post infirmieră din cadrul Secției Clinice ATI.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru infirmieră:
studii generale;
nu necesită vechime în specialitate.

• pentru îngrijitor:
studii generale;
nu necesită vechime în specialitate.

• pentru asistent medical generalist (PL);
studii postliceale sanitare sau studii postliceale sanitare prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
nu necesită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 februarie 2019, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 februarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
21 februarie 2019, ora 10.00: proba practică/interviu.

Asistent medical PL – 2 posturi – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vrancea din Focşani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent școală sanitară postliceală;
6 luni vechime asistent medical;
certificat de membru A.M.R.;
aviz O.A.M.R. pe anul în curs.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

(Visited 8.415 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.