Constanța

Ești constănțean și vrei să devii bugetar? Iată ce locuri de muncă sunt scoase la concurs în instituțiile publice

Constănțenii care sunt în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție o ofertă bogată de posturi în instituțiile publice din județul și municipiul Constanța. Iară lista completă a posturilor scoase la concurs în această săptămână și a condițiilor de angajare.

Scris de 
 pe data 
10 decembrie, 2018

Asistent medical și infirmier (6 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul Adăpostului de Noapte pentru Oamenii Străzii, după cum urmează:

asistent medical;
infirmier (5 posturi).

asistent medical:
nivelul studiilor PL/SSD/S;
condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent şcoală sanitară postliceală/ SSD/S cu specialitatea asistent medical generalist;
avizul A.M.G.M.A.M.R;
principalele atribuţii ale postului:
asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor sociale din centru;
program ture.

infirmier:
nivelul studiilor – G/M;
condiţii generale şi specifice pentru ocupare – studii generale/medii;
principalele atribuţii ale postului:
asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale din centru;
program ture.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.P. Traian din Constanţa, str. Slt. Nicu Măndoi nr. 17 A (zona Halta Traian, vis-à-vis de Str. Interioară 2);
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Casier – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de casier – Serviciul Financiar Buget, Direcţia Financiară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Muncitor necalificat I – Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de muncitor necalificat I – Bloc alimentar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoala generală;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Referent debutant – Primăria Comunei Vulturu, Judeţul Constanța
Primăria Comunei Vulturu, Judeţul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, clasa III, gradul profesional debutant la Compartimentul Achiziții Publice și Implementare Proiecte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector debutant – Primăria Valu lui Traian, județul Constanța

Primăria Valu lui Traian, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Avize, Autorizări – Biroul Impozite și Taxe Locale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Referent principal – Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța

Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de referent, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Funcţii contractuale (5 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de:

asistent medical PL, specialitatea medicină generală/igienă – Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
asistent medical S, specialitatea laborator – Laborator analize medicale;
asistent medical PL, specialitatea medicină generală – Spitalizare de zi;
registrator medical M – Secţia Clinică Boli Infecţioase Copii;
registrator medical M – Compartiment boli infecţioase HIV/SIDA+ îngrijiri paliative.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical PL, specialitatea medicină generală/igienă:
diplomă de şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate.

asistent medical S, specialitatea laborator:
diplomă de licenţă în specialitate;
6 luni vechime în specialitate.

asistent medical PL, specialitatea medicină generală:
diplomă de şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate.

registrator medical:
diplomă de studii medii;
6 luni vechime în activitate;
certificat/diplomă operare calculator (PC).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă – asistenţi medicali;
08 ianuarie 2019, ora 12.00, proba scrisă – registratori medicali;
10 ianuarie 2019, ora 10.00, proba interviu – asistenţi medicali;
10 ianuarie 2019, ora 12.00, proba interviu – registratori medicali.

Administrator public – Primăria Comunei Costineşti
Primăria Comunei Costineşti, Județul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de administrator public.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
condiţii minime de vechime în administraţia publică locală sau centrală 3 ani
vechimea în specialitatea studiilor absolvite de minimum 9 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
14 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
16 ianuarie 2019, ora 10.00 interviul.

Îngrijitoare și registrator medical debutant (3 posturi) – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, judeţul Constanţa
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

îngrijitoare, 1 post:
registrator medical debutant,2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de îngrijitoare:
şcoală generală,
Pentru posturile de registrator medical debutant:
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Pentru postul dc îngrijitoare:
proba scrisă în data de 07.01.2019. ora 13.00;
proba interviu în data de 10.01.2019, ora 13.00.

Pentru posturile de registrator medical debutant:
proba scrisă în data de 07.01.2019. ora 10.00;
proba interviu în data de 10.01.2019, ora 10.00.

Funcții contractuale (4 posturi) – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, Județul Constanța organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de:

muncitor calificat II – instalator – loc de muncă: atelier întreţinere, clădiri, instalaţii, apă, lumină, încălzire;
asistent medical BFT cu PL – loc de muncă: laborator recuperare medicină fizică şi balneologie;
brancardier – posturi fixe;
infirmier debutant – loc de muncă: Secţia spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I cu 175 paturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat II – instalator – loc de muncă: atelier întreţinere, clădiri, instalaţii, apă, lumină, încălzire:
6 ani vechime în meserie.

asistent medical BFT cu PL – loc de muncă: laborator recuperare medicină fizică şi balneologie:
diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea balneofizioterapie şi recuperare medicală;
6 luni vechime în specialitate;
certificat de membru M.G.MA.M.R;
adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de către O.A.M.G.M.A.M.R.

brancardier – posturi fixe:
şcoală generală.

infirmier debutant – loc de muncă: Secţia spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I cu 175 paturi:
şcoală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
10 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu/practică.

Referent debutant – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, Județul Constanța

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, Județul Constanța organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de referent de specialitate, debutant – specialitate juridică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate juridică.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 ianuarie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
10 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu/practică.

Administrator financiar I S – Liceul Tehnologic Cogealac
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
28 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Consilier IA-S (4 posturi) – Inspectoratul Școlar Județean Constanţa

Inspectoratul Școlar Județean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• Consilier IA-S, în cadrul Compartimentului Contabilitate;
• Consilier IA-S, în cadrul Compartimentului Normare-Salarizare;
• Consilier IA-S, în cadrul Compartimentului Reţea-Şcolară;
• Consilier IA-S, în cadrul Compartimentului Depozit de Manuale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 ianuarie 2019, ora 09.00 – proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 09.00 – proba interviu.

 

 

Actualitate