Constanța

Ești din Constanța, ai pile și vrei să te angajezi la stat? Zeci de posturi scoase la concurs în instituțiile publice

Zeci de posturi sunt scoase la concurs, în această săptămână, în instituțiile publice constănțene. În articol, lista posturilor disponibile și condițiile de angajare!

Scris de 
 pe data 
5 noiembrie, 2019

Îngrijitor debutant, muncitor calificat III și muncitor calificat IV – Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa

Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de ocupare a funcțiilor vacante de execuție de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, de:

Îngrijitor debutant/studii medii sau generale (1 post) la Grupa deservire;
Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 post/electrician de întreţinere şi reparaţii) la Formaţiunea de cazarmare;
Muncitor calificat IV/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) la Grupa întreţinere tehnică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor – strada Fulgerului nr. 1, Constanţa;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
28 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Muncitor calificat (tâmplar) și lenjereasă (2 posturi) – Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor specifice postului;
vechimea în specialitatea necesare postului – minimum 3 ani;
sa aibă capacitate deplină de exercițiu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică;
28 noiembrie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Șofer – Primăria Comunei Lumina, Județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii sau generale;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
permis conducere;
atestat conducere transport persoane pentru categoria D1.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Referent de specialitate debutant III-I – U.M. 02133 Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– absolvirea studiilor universitare de licență cu diplomă în domeniul economic, fără vechime în specialitate;
– cunoștințe de operare tehnică de calcul (exploatare periferice și proceduri de lucru în rețea), programe de aplicație (procesare texte), tehnologia redactării computerizate în pachetul Microsoft Office, administrare baze de date;
– dorința de perfecționare, adaptarea la noutățile legislative, acordarea de relații (comunicarea) cu gestionarii de la compartimentele la care ține evidența contabilă, comunicare eficientă, spirit de echipă, inițiativă, disponibilitate la efort psihic susținut;
– gândire analitică, comunicare, creativitate, adoptare de decizii, delegare de sarcini, focalizare pe rezultate, realizarea de judecăți/raționamente, conducere, motivare, perspectivă strategică, politețe, amabilitate, lucru în echipă
– disponibilitate pentru program prelungit;
– loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională;
– păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar;
– nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2019, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
25 noiembrie 2019, prima probă de concurs – scrisă.

Consilier juridic – Universitatea Maritimă din Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare juridice, cu diplomă de licenţă;
minimum 2 ani vechime în funcția de consilier juridic.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Secretar dactilograf – Direcția Generală de Asistență Socială Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
minimum 3 ani vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical debutant generalist PL, asistent medical debutant balneofizioterapie PL, îngrijitoare și nămolar – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

asistent medical debutant generalist, studii PL;
asistent medical debutant, specialitatea balneofizioterapie, studii PL;
îngrijitoare;
nămolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru posturile de asistenți medicali debutanți:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului 797/1997;
diplomă de bacalaureat/certificat absolvire liceu;
certificat O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual sau adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
pentru postul de îngrijitoare, nămolar:
școală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

pentru asistenți medicali debutanți:
proba scrisă în data de 27.11.2019, ora 10.00;
proba interviu în data de 02.12.2019, ora 10.00.
pentru îngrijitoare și nămolar:
proba scrisă în data de 27.11.2019, ora 13.00;
proba interviu în data de 02.12.2019, ora 13.00.

Referent de specialitate gradul III – Unitatea Militară nr. 02132 din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii universitare de lungă durată cu licenţă;
Domeniul studiilor de licenţă oricare din domeniile: Ingineria alimentară, Ingineria chimică, Economie, Marketing, administrație
minim 6 luni vechime în studii de specialitate;
nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;
să aibă cunoștințe de operare pe calculator: uitlizarea în condiții bune a tehnicii decalcul, a sistemului de operare Windows, a pachetului MICROSOFT OFFICE;
capacitatea de a se adapta a lucra în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 12.00: proba practică;
29 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Muncitor și îngrijitor (4 posturi) – Școala Gimnazială „George Enescu“, Năvodari, județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii medii/generale;
vechimea în funcția similară necesară ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
20 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Auditor intern în sectorul public – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic, tehnic, juridic;
vechimea în specialitatea studiilor – de minimum 5 (cinci) ani;
curs de auditor intern în sectorul public acreditat A.N.C.;
obținerea avizului favorabil la interviul de avizare, susținut conform 2.3.4,1. din Normele generale privind exercitarea de audit public intern, aprobate prin H.G, nr. 1086/2013;
experiență în operare PC – Microsoft Office.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2019, ora 11.00: susținere interviu de avizare;
21 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical – Direcția Generală de Asistență Socială Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – absolvent de școală postliceală de asistenți medicali;
vechime – minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Expert I – Unitatea Militară 02040, Tuzla, județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare în domeniul tehnic sau economic,
6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (5 posturi) – Universitatea „Ovidius“ din Constanţa
Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, cu sediul în Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

muncitor (montator decor) M III:
minimum 3 ani vechime.
laborant (coregraf) S III:
minimum 3 ani vechime în specialitate;
studii superioare de specialitate: artele spectacolului (coregrafie).
laborant (sculptor păpușar) M I:
minimum 6 ani vechime în specialitate;
studii medii de specialitate sau studii superioare de specialitate în domeniul arte vizuale.
tehnician sunet M II:
minimum 4 ani vechime în specialitate;
studii medii de specialitate în domeniul muzică.
muncitor M III (specialist croitorie):
minimum 3 ani vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 16.00: depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019: proba practică;
25 noiembrie 2019: proba interviu.

Șef laborator conservare restaurare gradul I – Muzeul Naţional al Marinei Române, Constanţa
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Gestionar custode – Muzeul Naţional al Marinei Române, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vârsta minimă 21 de ani (art. 3, alin. (1) din Legea nr. 22/1969);
stagiul minim de 5 ani ca gestionar;
vechime în muncă cel puțin 5 (cinci) ani;
studii medii absolvite, cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe de operare calculator;
nu a fost condamnat pentru infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals ori pentru una din infracțiunile stabilite de Legea nr. 31/1990, Legea nr. 656/2002 sau Legea nr. 241/2005;
păstrarea confidențialității, atenție la detalii, capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă, capacitate de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp, de a respecta termenele limită, responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Inginer mecanic și tehnician chimist – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

inginer mecanic:
studii superioare cu diplomă de licență;
vechime în specialitate minimum 5 ani.
tehnician chimist:
studii medii/superioare în domeniu;
fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

inginer mecanic:
19 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.
tehnician chimist:
19 noiembrie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Referent de specialitate și îngrijitor (2 posturi) – U.M. 02039 Constanța

Unitatea Militară 02039 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contactule, vacante, după cum urmează:

referent de specialitate, gradul II;
îngrijitor debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent de specialitate, gradul II:
studii superioare,
cu o vechime în specialitatea studiilor informatică, matematică-informatică, automatică, calculatoare de minimum 3 ani și 6 luni.
îngrijitor debutant:
studii generale,
fără vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2019, ora 10:00, proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10:00, proba interviu.

Magaziner – U.M. 02041, Murfatlar, județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

cu o vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcţii contractuale – Autoritatea Navală Română din Constanţa

Șef Birou – Direcția de Afaceri Europene
Director – Centrul Maritim de Coordonare
Șef Serviciu – Serviciul MRCC
Șef Serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate
Inspector specialitate grIA – Inspectoratul Tehnic ANR Galați
Inspector specialitate grIII – Inspectoratul Tehnic ANR Constanța

Inspector specialitate grIA – Biroul Inspecții Terminale
Inspector specialitate grI – Biroul Inspecții Terminale
Inspector specialitate grIA – Biroul ISM
Căpitan Șef de Port – Căpitănia Portului Mangalia
Căpitan port specialist – Serviciul VTMIS/CP Constanța
Căpitan port specialist – Căpitănia Zonala Galați
Căpitan port debutant – Căpitănia Zonala Galați
Econimist gr.III – Căpitănia Zonala Galați
Căpitan port gr.I – Căpitănia Zonala Giurgiu
Căpitan port gr.I – Oficiul Căpităniei Zimnicea
Căpitan port gr.I – Căpitănia Zonală Tulcea
Ofițer port gr,I – Căpitănia Zonală Tulcea
Conducător șalupă – Căpitănia Zonală Tulcea
Căpitan port tr.II – Căpitănia Zonală Tulcea
Referent specialitate gr.III – Căpitănia Zonală Tulcea
Căpitan port debutant – Căpitănia Zonală Dr.Tr. Severin
Căpitan port debutant – Căpitănia Zonală Dr.TR. Severin
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.
Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel:

pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, et. 9, camera 93.
Persoana de contact – Adriana Rosen, tel. 0372.419.809 sau 0372.419.884;

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanța, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, Clădirea A.N.R., et. 3.
Persoana de contact – Alexandra Lică, tel. 0372.419.850.

pentru postul din cadrul Inspectoratului Tehnic A.N.R Constanța, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanța, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, Clădirea A.N.R., et. 3.
Persoana de contact – Alexandra Lică, tel. 0372.419.850.

pentru postul din cadrul Inspectoratului Tehnic A.N.R. Galați, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Portului nr. 30.
Persoana de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372.362.302. tel./fax 0236.460.318, 0236.460.248.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30.
Persoana de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372.362.302, tel./fax 0236.460.318, 0236.460.248.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Șos. Portului nr.9A.
Persoană de contact – Mirel Visau, tel. 0372.211.015, tel./fax 0246.214.838, 0726.283.537.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Str. Portului nr. 36.
Persoana de contact – Mihaela Ivenco, tel. 0372.376.738,0240.512.937.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, candidații vor depune dosarele la sediul, Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Tumu Severin, Str. Portului nr. 3.
Persoana de contact – Dan Firulescu, tel. 0372.408.451, 0252.316.493, fax 0252.312.720.

Actualitate