Social

Ești navigator, ai bani de șpagă și vrei să lucrezi la stat? ANR face angajări, 39 posturi scoase la concurs

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 10 mai, ora 16.00.

Scris de 
 pe data 
3 mai, 2023

Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 29 de funcții contractuale, vacante. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 10 mai, ora 16.00.

1. COMPARTIMENTUL GDPR

     Referent de specialitate gr. II- 1  post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • Specialitatea de bază: științe  administrative; științe juridice; științe ale comunicării; sociologie; științe politice ; științe economice; științe inginerești – specializari: cele aferente domeniului de licență sau echivalent.
 • Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani.
 • Curs de absolvire responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
 • Cunoștințe: operare PC ;
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

I. DIRECȚIA JURIDICĂ, REGLEMENTĂRI și RESURSE UMANE


 1. Biroul ARMONIZARE LEGISLATIVĂ

   Referent de specialitate gr. III – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta(S);
 • Specialitatea de bază: stiințe juridice/drept/relații internaționale, limbi străine de circulație internațională, economice și afaceri internaționale / marketing, inginerie marină și navigației – navigație și transport maritim și fluvial, electromecanică navală sau arhitectură navală – sisteme și echipamente navale, inginerie economică-exploatări portuare;
 • Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;
 • Posesor permis de conducere categoria B;   
 • Cunoștințe:
  • operare PC ;
  • limbi străine: engleză-citit, scris și vorbit nivel avansat / franceză citit, scris și vorbit nivel mediu.
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ


  1.SERVICIUL FINANCIAR  BUGETE TARIFE  CFP

       Economist gr. II – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta(S);
 • Specialitatea de bază: economie- economie generala sau echivalenta
 • Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani
 • Cunoștințe: operare Microsoft Office, diverse aplicatii cu specific financiar-contabil operare PC ;
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

2. SERVICIUL INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV

       a) Referent de specialitate gr. IA – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta(S);
 • Specialitatea de bază: stiințe economice/ inginerie / stiințe juridice
 • Vechime în specialitatea studiilor: 9 ani
 • Cursuri expert achiziții publice.
 • Cunoștințe:
 • operare PC ;
 • limba engleză – cunoștințe de bază.
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

b) Tehnician tr. IA – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Specialitatea de bază: certificat de calificare cu profil tehnic;
 • Vechime în muncă: 9 ani;
 • Posesor permis de conducere categoria B   
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

III. CENTRUL MARITIM de COORDONARE

1. SERVICIUL MRCC

        Inspector de specialitate gr. IA – 2 posturi de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu  diplomă de licență sau echivalenta(S);
 • Specialitatea de bază: inginerie marină și  navigație /inginerie navală și navigație– specializarea: navigație, navigație și transport maritim, navigație și transport maritim și fluvial.
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • 9 ani; sau
 • Inspector de specialitate gr. I cu 3 ani vechime în funcție; sau
 • Căpitan de port specialist cu 6 ani vechime în funcție;
 • Posesor  certificat de operator  în sistemul GMDSS
 • Posesor brevet managerial.
 • Cunoștințe:
 • operare PC ;
 • limba  engleză-citit, scris și vorbit nivel avansat.
 • Perioada și durata timpului de muncă: 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

IV.DIRECȚIA SIGURANȚA NAVIGAȚIEI SECURITATEA NAVEI și PERSONAL NAVIGANT

1. SERVICIUL ÎNMATRICULĂRI și EXAMINARI PERSONAL NAVIGANT  MARITIM

       Sef serviciu  – 1 post de conducere

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • navigatie si transport naval, electromecanica navala
 • :  9 ani  vechime în specialitatea studiilor;
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

2. SERVICIUL ÎNMATRICULĂRI și EXAMINARI PERSONAL NAVIGANT – FLUVIAL

      Inspector de specialitate gr. III – 1 post de execuție locație Galați

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S) in domeniul naval;
 • Specialitatea de bază: inginerie marină și  navigație –  navigație și transport maritim și fluvial., electromecanica navala; Inginerie și management – inginerie și management naval și portuar
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • posesor brevet ofițer maritim:  fără condiții de vechime pe funcție conform brevetului;
 • 6 luni  vechime într-o funcție de profil din domeniul naval;
 • Cunoștințe:
 • operare PC ;
 • limba  engleză- vocabular standard.
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

3. SERVICIUL MĂRFURI PERICULOASE, TERMINALE și GAS FREE

 1. Sef serviciu  – 1 post de conducere
 2. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 3. Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial , electromecanica navala
 4. Vechime în specialitatea studiilor9 ani  vechime în specialitatea studiilor;
 5. Posesor permis de conducere categoria B   
 6. Cerințe specifice:
 7. Brevet maritim  punte/mecanic
 8. certificate de absolvire pentru cursuri  specializare IMO pentru exploatarea navelor tip tanc petrolier, chimice si transportoare de gaze lichefiate .
 9. Cunoștințe:

a)operare PC -nivel mediu;

b)limba  engleză- scris, citit, vorbit-utilizator independent .

 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată
 • Inspector de specialitate gr. IA-1post  de execuție
 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial; electromecanică navală;
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • sau
 • sau
 • Cerințe specifice:
 • brevet potrivit OMT nr. 1252/2014;
 • 36 de luni ambarcare pe nave maritime, din care 24 luni de ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial; (conform foaie matricola);
 • certificate de absolvire pentru cursuri : familiarizare tancuri; exploatare tancuri petroliere; exploatare tancuri chimice; exploatare tancuri gaze lichefiate;
 • permis conducător auto categoria B.
 • Cunoștințe:
 •  operare PC-nivel mediu ;
 •  limba  engleză-citit, scris și vorbit -utilizator independent.
 • Perioada și durata timpului de muncă:  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată
 •  

c) Inspector de specialitate gr. I-1post  de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial; electromecanică navală;
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau
 • Inspector de specialitate gr. II cu 3 ani vechime în funcție; sau
 • Căpitan de port specialist cu 3 ani vechime în funcție;
 • Cerințe specifice:
 • brevet potrivit OMT nr. 1252/2014;
 • 36 de luni ambarcare pe nave maritime, din care 12 luni de ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial; (conform foaie matricola);
 • certificate de absolvire pentru cursuri : familiarizare tancuri; exploatare tancuri petroliere; exploatare tancuri chimice; exploatare tancuri gaze lichefiate;
 • permis conducător auto categoria B.
 • Cunoștințe:
 •  operare PC ;
 •  limba  engleză-citit, scris și vorbit -utilizator independent.
 • Perioada și durata timpului de muncă:  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

4. BIROUL ISM-ISPS

Sef birou  – 1 post de conducere

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Specialitatea de bază: navigație și transport maritim și fluvial , electromecanica navala
 • Vechime în specialitatea studiilor:  6 ani  vechime în specialitatea studiilor;
 • Posesor permis de conducere categoria B   
 • Cerințe specifice:
 • Brevet maritim 
 • Cunoștințe:

a)operare PC -nivel mediu;

b)limba  engleză- nivel mediu .

 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

A.    AURITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ – organe teritoriale operative

I. CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANȚA

1. SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE

       a) Economist gr. I A – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Specialitatea de baza: Științe economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: 9 ani;
 • Cunoștințe: operare PC ;
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

2. SERVICIUL TEHNIC – ADMINISTRATIV

       a) Conducător de șalupă – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat (M)
 • Specialitatea de baza: certificat de capacitate;
 • Vechime în specialitatea studiilor: -;
 • Cerințe specifice: Posesor certificat de capacitate de Conducător șalupă Maritimă valabil;
 • Perioada și durata timpului de muncă: 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

3. SERVICIUL SIGURANȚA NAVIGAȚIEI ZONA NORD

       a) Căpitan de port gr. I – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Specialitatea de bază: Inginerie navală și navigație;
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • 3 ani vechime într-o funcție în domeniul naval; sau
 • Posesor brevet maritim de specialitate – fără condiții de vechime.
 • Cerințe specifice: Posesor permis de conducere categoria: B
 • Perioada și durata timpului de muncă: 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

4. SERVICIUL SIGURANȚA NAVIGAȚIEI ZONA SUD

       a) Căpitan de port specialist – 1 post de execuție

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Inginerie navală și navigație;
 • :
 • : Posesor permis de conducere categoria: B
 • : 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată.

b) Căpitan de port tr. II – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat (M)
 • Specialitatea de bază: certificat de calificare sau certificat de capacitate în domeniu naval;
 • Vechime în specialitatea studiilor: –
 • Cerințe specifice: Posesor permis de conducere categoria: B
 • Certificat căpitan maritim portuar/șef mecanic maritim portuar/căpitan fluvial/ șef mecanic fluvial
 • Perioada și durata timpului de muncă: 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

5. CĂPITĂNIA PORTULUI MANGALIA

        Căpitan de port specialist – 2 posturi de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Specialitatea de baza: inginerie marină și navigație; specializare: navigație și transport maritim/ electromecanică navală;
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • Căpitan de port gr. I – 3 ani vechime în funcție; sau
 • Posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de vechime.
 • Cerințe specifice: Posesor permis de conducere categoria: B
 • Perioada și durata timpului de muncă: 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

6. CĂPITĂNIA PORTULUI MEDGIDIA/OFICIUL DE CĂPITĂNIE OVIDIU

 Căpitan de port gr. I – 1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Specialitatea de bază: Inginerie navală și navigație;
 • Vechime în specialitatea studiilor:
 • 3 ani vechime într-o funcție în domeniul naval; sau
 • Posesor brevet maritim de specialitate – fără condiții de vechime.
 • Cerințe specifice: Posesor permis de conducere categoria: B
 • Perioada și durata timpului de muncă: 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată.

CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAȚI

 1. 1.     SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ADMINISTRATIV

      a) Economist gr. I   – 1 post de execuțieNivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);

 • științe economice;
 • : 6 ani;
 • : 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • : nedeterminată.

      b) Referent de specialitate gr. III  – 1 post de execuțieNivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);

 • științe eonomice;
 • : 6 luni;
 • : 8 ore/16 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • : nedeterminată..

2. BIROUL CERCETARE, POLUARE, MĂRFURI PERICULOASE, AUTORIZĂRI AGENȚI ECONOMICI

       Căpitan de port specialist  – 2 posturi de execuție

 • : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • : inginerie marină și navigație specializare: navigație și transport naval;
 • :
 • 3 ani vechime în funcție; sau
 • fără condiții de vechime.
 • permis de conducere categoria: B ;
 • : 8 ore/16 ore sau 12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată .

       a) Căpitan de port specialist -1 post de execuție  

 • : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • :  inginerie marină și navigație  specializare: navigație și transport naval;
 • :
 • 3 ani vechime în funcție;sau
 • fără condiții de vechime.

        Cunoștințe:

 1. permis de conducere categoria: B
 2. : 12/24 ore cu 12/48 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 3. : nedeterminată.

b) Căpitan de port debutant – 1 post de execuție

 • : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • :  inginerie marină și navigație; specializare: navigație și transport maritim și fluvial/electromecanică navală;
 • : fără vechime

        Cunoștințe:

 1. permis de conducere categoria: B
 2. : 12/24 ore cu 12/48 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 3. : nedeterminată.

4.  CĂPITĂNIA PORTULUI BRĂILA

    Căpitan de port debutant  – 1 post de execuție

 • : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • :  inginerie marină și navigație  specializare: navigație și transport maritim și fluvial/electromecanică navală;
 • : fără vechime

        Cunoștințe:

 a)  operare PC ;

       b) limba engleză și limbă rusă ( vocabular standard) scris, citit și vorbit – cunoștințe de bază;

 • permis de conducere categoria: B
 • : 12/24 ore cu 12/48 ore ; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată.

III. CĂPITANIA ZONALĂ TULCEA

1. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

       a) Economist gr.II – 1 post de execuție

 • : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S)
 • :  Economic/Contabilitate/Finanţe, specializarea: Contabilitate/Finanţe şi bănci
 • : 3 ani.
 • : 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată.

     b) Casier tr.IA – 1 post de execuție

–  Nivelul studiilor: studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat;

 • Certificat de calificare cu profil economic
 • 9 ani.
 • : 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată.

      c) Arhivar tr.IA – 1 post de execuție

 • : studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
 • Certificat de calificare arhivistică/economică
 • 9 ani.
 • : 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână;
 • : nedeterminată.

2. COMPARTIMENTUL TEHNIC

     a) Conducător șalupă -1 post  de execuție 

 • : studii  medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
 •   certificat  de  capacitate. 
 • fără condiții de vechime.
 • Certificat  de  capacitate  conducător șalupă fluvial – valabil;
 • :  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • : nedeterminată

      b) Marinar – 1 post de execuție

 • studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat;
 • certificat  de  capacitate
 • fără condiții de vechime,
 • Certificat de capacitate – marinar fluvial – valabil.
 • : 8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 • : nedeterminată.

3. BIROUL VTMIS

      Căpitan de port specialist -1 post de execuție

 • studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (S);
 • Inginerie marină si navigație, specializarea: Navigație sau Navigaţie şi Transport Maritim și Fluvial;
 • :  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 • : nedeterminată.

      Ofițer de port tr.II – 1 post de execuție

 • studii  medii atestate cu diploma de bacalaureat;
 • certificat de calificare sau certificat de capacitate în domeniu naval;
 • fără condiții de vechime,
 • certificat de calificare sau certificat de capacitate pentru funcția de marinar/mecanic fluvial sau funcții superioare;
 • :  8 ore/16 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 • : nedeterminată.
 1. de execuție
 2. studii universitare de licenta  absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta (S);
 3. inginerie marină si navigație, specializarea: navigație și transport maritim și fluvial / electromecanică navală;
 4. fără vechime;
 5. :  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 6. : nedeterminată.
 • de execuție
 • : studii  medii atestate cu diploma de bacalaureat;
 •   certificat  de  capacitate. 
 • fără condiții de vechime.
 • Certificat  de  capacitate  conducător șalupă fluvial – valabil;
 • :  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână
 • : nedeterminată

IV. CĂPITANIA ZONALĂ DR. TR. SEVERIN

1. SERVICIUL SIGURANTA NAVIGATIEI, POLUARE, VTMIS

 Căpitan de port  debutant -1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licenta  absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta (S);
 • Specialitatea de bază: inginerie marină si navigație, specializarea: navigație și transport maritim și fluvial;
 • Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • Cerințe specifice:  permis de conducere categoria: B
 • Perioada și durata timpului de muncă:  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

2. OFICIUL DE CAPITANIE MOLDOVA VECHE

 Căpitan de port  debutant -1 post de execuție

 • Nivelul studiilor: studii universitare de licenta  absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta (S);
 • Specialitatea de bază: inginerie marină si navigație, specializarea: navigație și transport maritim și fluvial;
 • Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime;
 • Cerințe specifice:  permis de conducere categoria: B
 • Perioada și durata timpului de muncă:  12/24 ore cu 12/48 ore; de 8 ore/zi  și de 40 ore/săptămână.
 • CIM încheiat pe perioadă: nedeterminată

Actualitate