Administraţie

Finalizare și modernizare clădire cu funcție cultural-recreativă – Casa de Cultură Năvodari și Extindere și Modernizare Scuar public – Centrul Civic Năvodari

Comunicat de presă – 28.10.2021

Scris de 
 pe data 
29 octombrie, 2021


Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat în data de 03.08.2020
contractul de finanțare pentru proiectul „Finalizare și modernizare clădire cu funcție culturalrecreativă – Casa de Cultură Năvodari și Extindere și Modernizare Scuar public – Centrul Civic Năvodari”, cod SMIS 126109.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13
„Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii „, Prioritate de investiție 9b – Promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.

Proiectul va fi implementat în județul Constanţa, Orașul Năvodari, pe o perioadă de 66 de luni
(respectiv între 01.07.2018 și 31.12.2023), are o valoare totală de 23.105.653,01 lei, din care
19.419.944,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de
Dezvoltare Regională, 2.970.109,14 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național,
iar 715.599,87 lei este contribuţia beneficiarului.

cu

Obiectivul general al proiectului este finalizarea și modernizarea Casei de Cultură Năvodari împreună
cu Extinderea și Modernizarea Parcului Central, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației
orașului în general și a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special tineri
sub 18 ani, persoane vârstnice, șomeri, persoane cu nivel de educație scăzut, persoane cu
dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune socială) prin crearea și dotarea unui spațiu pentru
desfășurarea unor activități culturale și recreative care să contribuie la implicarea locuitorilor în
astfel de activități, sa satisfacă nevoia de agrement și recreere a populației și să îmbunătățească
aspectul spațiului public urban, iar obiectivele specifice sunt:

 1. Finalizarea și modernizarea unei clădiri cultural-recreative cu funcție de Casă de Cultură, cu
  regim de înălțime P+3E, cu suprafață construită de 1296 mp și suprafață desfășurată de 5184
  mp;
 2. Reabilitarea Parcului Central al orașului și a străzii adiacente în scopul îmbunătățirii condițiilor
  de locuire dar și a îmbunătățirii calității și aspectului infrastructurii publice urbane;
 3. Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban, prin finalizarea unui
  obiectiv cultural important pentru locuitorii orașului, care este în prezent parțial
  nefuncțional și dotarea lui cu facilități pentru persoanele cu dizabilități.
  Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza lucrări de modernizare
  a Casei de Cultură Navodari împreună cu Extinderea și Modernizarea Parcului Central în orașul
  Năvodari.
  Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul Primăriei Orașului Năvodari, Str. Dobrogei nr.
  1 , sau la numărul de telefon 0241 761 603.

  Etichete:


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/constant/public_html/wp-content/themes/constanta/single.php on line 120

Actualitate