Social

Finalizarea proiectului „Îmbunătăţirea competitivităţii companiei GEOPREST MOB S.R.L.”

GEOPREST MOB S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul „Imbunătăţirea competitivităţii companiei GEOPREST MOB S.R.L.”, cod SMIS 132616, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”.

Scris de 
 pe data 
20 septembrie, 2021

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.383.075,40 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 934.637,62 lei. (794.441,96 lei din FEDR si 140.195,66 lei din BS).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea capacităţii bazei materiale a companiei fapt ce va conduce la realizarea unor obiecte de mobilier de inalta calitate in conformitate cu cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile, in scopul cresterii satisfactiei clientilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Dezvoltarea capacităţii de productie prin achizitionarea unor noi active corporale/necorporale
  • Dezvoltarea capacităţii administrative prin efectuarea judicioasă a procedurilor de achiziţii (achiziţia de active, servicii de promovare şi de consultanţă) şi prin realizarea rapoartelor de implementare/management pe toata perioada de pregătire, implementare şi sustenabilitate a proiectului;
  • Creşterea vizibilităţii companiei prin promovarea, în conformitate cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala, a proiectului, finanţatorului şi programului de finanţare aferent pe perioada de implementare şi monitorizare a acestuia.

Echipamentele/Utilajele/Instalatiile achiziționate în cadrul proiectului: 1 agregat industrial de secționat panouri, 1 mașină de aplicat cant, 1 compresor, 1 instalație de exhaustare, 1 sistem panouri solare si 1 activ necorporal (soft de proiectare)

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Crearea si menținerea a 3 locuri de muncă dintre care 2 locuri de munca vor fi destinate persoanelor din categorii defavorizate care sa dezvolte și sa creasca productivitatea muncii prin echipamentele achiziționate și implicit a cifrei de afaceri.

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni ( între data 01.05.2019 şi data 30.09.2021).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la dna. Ancuța IFRIM, Tel: 0720.945.369; E-mail: geoprest_mob@yahoo.com.

Actualitate