Sănătate

Guvernul vrea să reintroducă coplata serviciilor medicale prin Ordonanță de Urgență

Sursă foto: fundatiapentrusmurd.ro

Guvernul se pregătește să reintroducă coplata serviciilor medicale, „în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic” prin Ordonanță de Urgență.

Scris de 
 pe data 
4 aprilie, 2019

Proiectul de OUG a fost publicat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății și arată că „neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor„, transmite HotNews.ro

Coplata serviciilor medicale din spitale a mai fost introdusă în anul 2013, în mandatul de ministru al lui Eugen Nicolăescu.

Pacienții plăteau, atunci, între 5 și 10 lei, o singură dată, la externarea din spital, iar anumite categorii de pacienți erau exceptate de la coplata serviciilor medicale.

Proiectul pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, arată că „Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la servicii medicale, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potențialul maxim al sistemului public de sănătate din România, întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale servciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor, în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției, ca și garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice, având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată“.

 

Actualitate