Consiliu Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat în ședința din 30 iulie 2020, hotărârea privind declararea uzului / interesului public al unor bunuri imobile dobândite de UAT comuna Nicolae Bălcescu prin donație.

Astfel, se declară de uz interes public local următoarele bunuri imobile: teren intravilan în suprafață de 1390 metri pătrați, adresa localitatea Nicolae Bălcescu, Aleea Ștefan cel Mare numărul 1, lot 2, înscris în cartea funciară a UAT Nicolae Bălcescu sub număr cadastral 105945 și suprafața indiviză de 36 mp din suprafața indiviza de 1312mp ce face parte din aleea de acces, teren intravilan, liber de construcții, situat în comuna Nicolae Bălcescu jud. Constanța, Lot 72, în suprafață totală de 11.204 mp identificat cu număr cadastral 303/72 și înscris în cartea funciară numărul 100075 a UAT Nicolae Bălcescu dobândite de UAT Nicolae Bălcescu prin donație conform contractului autentificat sub numărul 1005/07.05.2020.


Consiliul Local Nicolae Bălcescu își însușește raportul de evaluare numărul 204/18.06.2020 întocmit de SC Management Consulting Solution SRL Constanța și înregistrat la Primăria Nicolae Bălcescu sub numărul 5571/19.06.2020 prin care se stabilește valoarea în vederea înregistrării în contabilitate a terenului intravilan Aleea ștefan cel Mare nr.1, lot 2, în suprafață de 1390 metri pătrați în cuantum de 36.291,50 lei fără TVA.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.