Administraţie

La Ovidiu a fost votată și aprobată actualizarea Planului Urbanistic General al orașului

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra

În cadrul ședinței de Consiliul Local a orașului Ovidiu a fost adoptată actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al orașului și a regulamentului local de urbanism aferent. Conform noului PUG, Ovidiu va fi împărțit în 18 Unități Teritoriale de Referință (UTR).

Scris de 
 pe data 
1 noiembrie, 2019

Potrivit Primăriei Ovidiu, elaborarea documentației de actualizare a PUG-ului a fost gândită pe termen lung în baza unei noi strategii de dezvoltare a orașului prin modificarea politicilor de dezvoltare (ca mijloace politico-administrative, organizatorice și financiare utilizate în scopul realizării strategiei), implementarea unor programe de dezvoltare (ca ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor), proiecte de modificare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (ca instrumente de aplicare și control al dezvoltării).

Noul PUG aprobat cuprinde evoluția localității, direcțiile de dezvoltare funcțională, sistematizarea traseelor de circulație și echipare aferentă, principalele direcții și proiecte de dezvoltare, zonele de risc natural (în orașul Ovidiu nu este cazul).

La momentul realizării primului PUG al orașului Ovidiu și al regulamentului local de urbanism aferent în anul 1999 suprafața Unității Administrativ Teritoriale Ovidiu (UAT) era de 8.263 de hectare, din care 742 de hectare în intravilan după cum urmează: oraș Ovidiu 634 hectare, sat Poiana 108 hectare.

Conform noului PUG, UAT Ovidiu a fost împartiță în 18 zone denumite Unitate Teritorială de Referință (UTR) după cum urmează:

1. UTR 1 – Ovidiu centru: este zona cea mai complexă și este marginită de DN2A (șos. Națională) devenind zona cu funcțiuni complexe de interes public.

2. UTR 2 – Ovidiu centru-Est: zonă cu funcțiune preponderent de locuire, locuințe unifamiliale în parcelar cvasiomogen și cvasiregulat.

3. UTR 3 – Ovidiu Parc Faleză: se desfașoară preponderent pe malul lacului Siutghiol, zonă cu funcțiune principală rezidențială dar și de servicii, recreere – agrement

4. UTR 4 – Zona Castru: zonă cu restricție de construire în conformitate cu aviziul Ministerului Culturii, cu excepția lucrărilor aprobate prin comisia județeană de cultură pentru proiectul de restaurare și punerea în valoare a Castrului Roman ( proiect în derulare )

5. UTR 5 – Insula Ovidiu: funcțiune de servicii de alimentație publică și agrement ( face parte din sit-ul ’’Natura 2000’’).

6. UTR 6 – Ovidiu Sud: este zona cu vocație de poartă de intrare în orașul Ovidiu și conectare la Mun. Constanța. Exceptând o parte a zonei care este reglementată din punct de vedere urbanistic, restul UTR-ului va face obiectul unui plan urbanistic zonal.

7. UTR 7 – Ovdiu Sud-Vest: zonă concentrată rezidențială cu inserție de dotări sportive, servicii și comerț în care este amplasată Academia ’’Gheorghe Hagi’’, iar către NV zonă de producție și servicii.

8. UTR 8 – Ovidiu centru-Vest: zona veche a orașului cu profil rezidențial, locuințe individuale și servicii

9. UTR 9 – Ovidiu Vest: zonă mixtă ( locuință – comerț – servicii) dar și o zonă omogenă de producție depozitare.

10. UTR 10 – Ovidiu cet – zonă eterogenă funcțional și ca textură urbană – zonă în care funcționa fostul Cet Ovidiu 2 care necesită elaborare PUZ.

11. UTR 11 – Ovidiu Siutghiol Nord: zona cuprinsă între lacul Siutghiol și canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, zona cu un înalt potențial turistic și de agrement cu restricții de construire până la elaborare și aprobare PUZ.

12. UTR 12 – Ovidiu cariera: zonă de producție și depozitare în care există 3 subzone: producție extractivă, activități industriale și producție-servicii.

13. UTR 13 – Ovidiu zona industriala Nord – zonă împărțită în 3 subzone: activități industriale, activități industriale pe teren accidentat și productie-servicii.

14. UTR 14 – Sat Poiana: zonă preponderent rezidențială cu imobile omogen construite.

15. UTR 15 – Sat Poiana I : zonă reglementată printr-un PUZ cu funcțiune rezidențială.

16. UTR 16 – Sat Culmea I: zonă de locuire, servicii cu un standard de locuire mediu,cu inserție de producție și servicii.

17. UTR 17 – Culmea II (Nazarcea) – fost Grup social Nazarcea – zonă preponderent pentru locuire cu standard redus cu următoarele subzone: servicii comerciale, mixtă locuire și servicii, producție și servicii, activități legate de culte, educație și cercetare.

18. UTR 18 – Grupuri independente cu următoarele funcțiuni: industrial, servicii, producție depozitare și funcțiuni agricole.

Proiectul aprobat poate fi vizualitat în detaliu pe www.primariaovidiu.ro ( sectiunea urbanism).

 

Actualitate