Educaţie

Liceul Cobadin anunță lansarea Proiectului „Prezent pentru viitorul meu!”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Scris de 
 pe data 
4 aprilie, 2023

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS), COD F-PNRAS-1-2022-1189

Liceul Cobadin, comuna Cobadin, județul Constanța, anunță lansarea Proiectului „Prezent pentru viitorul meu!”, cod  F-PNRAS-1-2022-1189, finanțat prin Schema de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea abandonului Școlar (SG-PNRAS), finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România ( PNRR).                                

Admitere Ovidius Constanta 2023

  Valoarea  nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 756.783 lei,așa cum a fost aprobată în cadrul Ordinului ministrului educației nr. 3580 /15.04.2022.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de aproximativ 363 de elevi din ciclul gimnazial ai Liceului Cobadin, pe durata a 3 ani de implementare a activităților educative specifice.      

Proiectul are trei obiective principale, obiective care se regăsesc și în Planul de acțiune al Școlii, respectiv:

             Prevenirea riscului de abandon școlar prin integrarea în mediul favorabil învățării a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile și prin participarea acestora până in anul 2025 la programe extrașcolare menite să le crească motivația pentru învățare;

             Obținerea unui procent de promovabilitate la examenul de Evaluare Națională la nivelul mediei naționale, în vederea creșterii ratei de tranziție de la învățământ secundar inferior – gimnazial la învățământ secundar superior – liceu sau învățământ profesional și tehnic;

             Consolidarea relației elevi – părinți – școală, prin implicarea până în anul 2025  cel puțin 30% dintre părinții din grupul țintă în activități de formare.

Implementarea acestui proiect urmărește desfășurarea următoarelor activități:

– Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;

– Activități de prevenire și combatere a violenței și acțiuni anti – bullying;

– Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale,abilități sociale, comunicare și colaborare;

– Activități pedagogice și de sprijin care includ cursuri de pregătire remedială la limba și literatura română , matematică și TIC;

– Activități extra-curriculare – recreative, „Clubul de lectură”;

– Activități de consiliere, orientare școlară și profesională.

– Digitalizarea procesului educațional prin dotarea  unei “clase  inteligente” cu echipamente educaționale, programe informatice educaționale și platforme cu conținut educațional din cadrul școlii.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, care va include 3 ani școlari, în perioada 23.09.2022 – 31.08.2025, conform contractului de finanțare, nr. 6346 A/16 / 27.09.2022.

Actualitate