Referent de specialitate S – Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate (S) — Biroul Internări.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă;
3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 februarie 2019, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
20 februarie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Muncitor calificat (4 posturi) – Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța
Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post muncitor calificat, treaptă profesională I, studii generale/medii, vechime minimum 5 ani în muncă, dovedită cu acte (adeverință, carnet de muncă) – Compartiment Ecarisaj,
1 post muncitor calificat, treaptă profesională II, studii generale/medii, vechime în meserie minimum 4 ani – Compartiment întreținere – Reparații;
1 post muncitor calificat, treaptă profesională III, studii generale/medii; vechime în meserie minimum 3 ani – Compartiment întreținere – Reparații;
1 post muncitor calificat, treaptă profesională IV, studii generale/medii, vechime în meserie minimum 2 ani – Compartiment întreținere – Reparații.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 februarie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 februarie 2019, ora 10.00: proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, muncitor calificat, treapta profesională II, muncitor calificat, treapta profesională III, muncitor calificat, treapta profesională IV;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Îngrijitoare – Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – liceale cu diplomă de bacalaureat;
vechime in specialitate studiilor necesare ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă;
cursuri de perfecționare cu următoarele competențe generale: aplicarea normelor igienico-sanitare, aplicarea normelor PSI, PM;
competențe specifice efectuarea de servicii de curățenie (încăperi, toalete și băi).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 februarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
18 februarie 2019, ora 11:00: proba practică;
18 februarie 2019, ora 11:30: proba interviu.

Inspector principal – Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța
Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad principal, în cadrul Compartimentului Buget. Prognoză, Finanțe, Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
27 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical, specialitate radiologie, studii postliceale (PL) – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă);
21 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Referent (2 posturi) – Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu

Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţiilor contractuale, vacante, de execuţie, de:

referent în cadrul Compartimentului Ordine Publică și Circulația pe Drumurile Publice;
referent în cadrul Compartimentului Cultură, Tineret.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat;
pentru postul din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Circulația pe Drumurile Publice – certificat calificare agent de pază și atestat pază.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
19 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Inspector de specialitate – Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Protecția Mediului – Direcția Generală de Proiecte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul știința mediului, specializare – ecologie și protecția mediului;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector (2 posturi)
Primăria Orașului Năvodari, Județul Constanța
Primăria Orașului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice – Compartiment Impozite si taxe locale;
inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice – Compartiment Impozite si taxe locale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent registrator principal I – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent registrator principal, gradul I la Serviciul Publicitate Imobiliară, B.C.P.I. Constanța.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea drept,
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani, 6 luni;
cunoștințe operare PC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 februarie 2019, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Muncitor și casier (4 posturi) – Primăria Comunei Grădina
Primăria Comunei Grădina, Județul Constanța organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

muncitor (3 posturi);
casier.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor:
nivelul studiilor – studii gimnaziale sau medii absolvite;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
casier:
nivelul studiilor – medii absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
15 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Consilier şi referent (7 posturi) – Primăria Municipiului Medgidia, Județul Constanța

Primăria Municipiului Medgidia, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului Programe Europene;
Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Buget;
Consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Executări Silite;
Consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Juridic;
Consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Achiziții Publice;
Consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Cultură;
Referent, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Cultură.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Inspectori (3 posturi) – Primăria Orașului Hârșova
Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de:

inspector, clasa I, debutant (Id-216475), în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială;
inspector, clasa I. debutant (Id-216493), în cadrul Compartimentului Buget, Prognoză, Finanțe, Contabilitate;
inspector, clasa I, grad principal (Id-534145), în cadrul Serviciului Juridic, Achiziții Publice, Informare Cetățeni și Arhivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

inspector, clasa I, debutant (Id-216475), în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale sau psihologiei;
fără vechime în specialitatea studiilor.
inspector, clasa I, debutant (Id-216493), în cadrul Compartimentului Buget, Prognoză, Finanțe, Contabilitate:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
fără vechime în specialitatea studiilor.
inspector, clasa I, grad principal (Id-534145), în cadrul Serviciului Juridic, Achiziții Publice, Informare Cetățeni:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

inspector, clasa I, debutant (Id-216475), în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială:
în data de 20.02.2019, ora 11.00 – proba scrisă,
iar în data de 22.02.2019, ora 11.00 – interviul.
inspector, clasa I. debutant (Id-216493), în cadrul Compartimentului Buget, Prognoză, Finanțe, Contabilitate:
în data de 20.22.019, ora 11.00 – proba scrisă,
iar în data de 22.02.2019, ora 11.00 – interviul.
inspector, clasa I, grad principal (Id-534145), în cadrul Serviciului Juridic, Achiziții Publice, Informare Cetățeni și Arhivă:
în data de 20.02.2019, ora 11.00 – proba scrisă,
iar în data de 22.2019, ora 11.00 – interviul.

Inspector asistent – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Administrativ Tehnico Economic – Direcția Tehnic Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe juridice, administrație publică, inginerești, economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
20 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Inspector I debutant – Primăria Municipiului Constanța

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul debutant din cadrul Serviciului Contabilitate, Direcția Financiară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea științe economice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
22 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Consilier juridic şi consilier (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Compartimentului Incluziune Socială, Egalitate de Șanse și Relația cu ONG-urile, după cum urmează:

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (ID 508224):
consilier, clasa I, grad profesional principal (ID 508222).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice – specializare drept;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
consilier, clasa I, grad profesional principal:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

(Visited 1.722 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.