Administraţie

Medgidia rămâne fără primar. Valentin Vrabie, condamnat definitiv azi, își pierde mandatul de edil

Scris de 
 pe data 
10 octombrie, 2023

Municipiul Medgidia rămâne fără primar după ce edilul Valentin Vrabie a fost condamnat definitiv la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare. În primă instanță, acesta primise aceeași pedeapsă, dar cu executare.

Decizia Curții de Apel Constanța:

Admite apelul penal declarat de inculpatul Vrabie Valentin împotriva sentinţei penale nr. 1164 din data de 28.06.2022, pronunţată în dosarul penal nr. 4316/256/2020, al Judecătoriei Medgidia. Desfiinţează în parte hotărârea atacată şi rejudecând, dispune: Înlătură dispoziţiile art. 60 Cod penal, privind executarea în regim de detenţie a pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin. Menține condamnarea de un an și 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin .

În baza art. 66 alin. 1, lit. a și b Cod penal, interzice inculpatului Vrabie Valentin, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară. Conform art. 65 alin. 1 și 3 cod penal, interzice inculpatului Vrabie Valentin, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat cu titlu de pedeapsă accesorie.

Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată inculpatului Vrabie Valentin. În temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal: Stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei decizii. În temeiul art.92 alin.(3) Cod penal: Pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere şi va executa obligaţiile ce îi revin, după cum urmează: – cele prev. de art.93 alin.(1) lit.a)-e) Cod penal: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta. b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa. c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea. d) să comunice schimbarea locului de muncă. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, – în temeiul art.93 alin.(2) Cod penal, obligaţia: -să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate; – în temeiul art.93 alin.(3) Cod penal, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța sau Primăria mun. Medgidia prin Serviciul Monitorizare Servicii Publice şi Direcţia de Gestionare a Domeniului Public şi Privat Medgidia, instituţie ce va fi desemnată de către Serviciul de Probaţiune Constanţa în condiţiile legii.

Măsurile se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa în a cărui rază teritorială domiciliază inculpatul. În temeiul art.96 Cod penal şi art.404 alin.(2) Cod procedură penală: Pune în vedere condamnatului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere, nu execută obligaţiile impuse sau săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate în măsura în care nu contravin prezentei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată, după redactare, astăzi, 10.10.2023, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală. ÎN OPINIE MINORITARĂ, în sensul achitării inculpatului Vrabie Valerntin, în temeiul art. 16 al.1 lit. b C.pr.pen. , ambele teze.

Procurorii au reținut că primarul din Medgidia a emis un certificat de atestare fiscală în favoarea unei firme, atestând prin fals intelectual că această nu ar fi avut datorii restante către bugetul local. În realitate, firma în cauză, deținută de omul de afaceri Ilie Hondoreanu, avea datorii restante către bugetul localității, de aproximativ 16.000 lei.

Primarul le-a fi cerut funcționarilor din subordinea să să emită certificatul cu zero datorii, însă cum aceștia au refuzat înscrisul a fi fost întocmit de primarul din Medgidia.

Actualitate