Guvernul României va dezbate și aproba într-o viitoare ședință Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști. Aceste modificări sunt rezultatul discuțiilor pe care Liga Militarilor Profesioniști le-a purtat de-a lungul anilor cu Ministerul Apărării Naționale, intensificate în ultimul an cu ajutorul ministrului Mihai Fifor.

Președintele LMP, Dănuț Albu, și ministrul Fifor au avut o întâlnire săptămâna trecută exact pe această temă, fiind discutate toate aspectele din textul Ordonanței de Urgență, cei doi punându-se de acord asupra unei strategii pentru îmbunătățirea calității vieții și activității profesionale a soldaților și gradaților.

Potrivit ministrului Apărării, inițiatorul acestei Ordonanțe, actualele prevederi ale statutului soldaților și gradaților profesioniști nu sunt complet adaptate la realitățile actuale în care diferențele dintre cadrele militare și soldații și gradații profesioniști sunt atenuate considerabil.

Iată principalele modificări aduse Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști:

La articolul 2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2.1, care va avea următorul cuprins:

„În funcție de nevoile instituției militare, soldații și gradații profesioniști cu o vechime în serviciu de cel puțin 4 ani, trecuți în rezervă în temeiul art.45 alin1, lit: b, e-g și i, care au vârsta de până la 50 de ani, pot fi rechemați în activitate dacă s-au aflat în rezervă mai puțin de 4 ani neîntrerupt, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției militare”

La articolul 8 alineatul 1, litera c. se modifică și va avea următorul cuprins:

„asistența medicală și medicamente gratuite, în condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate”

La articolul 8, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1.1, care va avea următorul cuprins:

„Membrii familiilor soldaților și gradaților profesioniști beneficiază gratuit de asistență medicală și medicamente în cadrul rețelei sanitare a MApN sau în alte rețele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister”

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Soldații ți gradații profesioniști au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual în aceleași condiții ca și cadrele militare în activitate.

2. Soldaților și gradaților profesioniști cărora le încetează raporturile de serviciu și celor nou-angajați li se stabilește durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporțional cu perioada lucrată până la data încetării raporturilor de serviciu, respectiv până la sfârșitul anului calendaristic în care sunt angajați și în raport cu vechimea efectivă.

3. Vechimea efectivă, luată în considerare pentru determinarea duratei de concediu de odihnă, este cea pe care o împlinește cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.

4. Vechimea efectivă prevăzută la alin.2 și 3, care se ia în considerare la determinarea concediului de odihnă, reprezintă vechimea efectivă stabilită potrivit legislației pensiilor militare de stat, pe care personalul militar o împlinește în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul.

La articolul 15, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Soldații și gradații profesioniști au dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, precum și la concediul paternal, în condițiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate. 

La articolul 21 se introduce un nou articol, care va avea următorul cuprins:

„Copiii soldaților și gradaților profesioniști decedați în timpul și din cauza serviciului, ca urmare a unor acțiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepțional ori a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii constituite în scopuri umanitare, pot fi transferați la colegiile naționale militare sau în instituțiile militare de învățământ care formează maiștri militari sau subofițeri, pe baza unui test de aptitudini, a rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ și potrivit normelor aprobate de ministrul apărării naționale”.

La articolul 35, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins;

„La expirarea contractului prevăzut la art.32, alin1, lit.c, în funcție de opțiunea părților, contractul poate fi reînnoit, pe perioade succesive cu durata de până la 4 ani, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării.

La articolul 35, după aliniatul 2 se introduc două noi alineate, 3 și 4, cu următorul cuprins:

„3. Soldații și gradații profesioniști care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puțin 15 ani încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte până la limita maximă de vârstă până la care aceștia pot fi menținuți în activitate

4. Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, părțile sunt obligate să se încunoștiințeze reciproc asupra intenției de reînnoire a acestuia

 

 

(Visited 20.894 times, 2 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.