Social

Până când trebuie depusă Declarația Unică. Ce se arată în Ordonanța de urgență

Mai mult de un milion persoane ar trebui să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Multe dintre ele o vor face pentru a rămâne asigurate în sistemul de sănătate, chiar dacă nu se încadrează în planul stabilit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Scris de 
 pe data 
26 martie, 2018

Declarația unică, aprobată de Guvern la 15 martie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 23 martie și se adresează persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, precum și din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, premii, jocuri de noroc, venituri obținute din străinătate și alte venituri.

Noul formular este o sumă a formularelor D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit – agricultură, D600 – venitul bază pentru CAS, D604 – stabilire CASS persoane fără venit și D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Multe dintre persoanele fizice afectate vor depune Declarația pentru a rămâne asigurate în sistemul de sănătate, chiar dacă nu se încadrează în plafonul stabilit de MFP, plafon ce cuprinde 12 salarii minime brute pe economie, adică 22.800 de lei pe an (din care 25% ajung la stat pentru asigurări sociale, iar 10% pentru sănătate). Desigur, aceste taxe se pot micșora sau pot crește în funcție de salariul minim pe economie din anul pentru care se depune formularul.

Confom autorităților acesta este ultimul an în care formularul poate fi depus pe hârtie, deoarece, din 2019 această procedură se va face exclusiv online.

Tot pentru acest an, MFP a stabilit reduceri de 5% pentru cei care trimit declaraţia online până la 15 iulie 2018  şi plătesc integral până la 15 martie 2019, de 5% pentru cei care achită integral până la 15 decembrie 2018 şi de 10% pentru cei care depun declaraţia online până la 15 iulie și achită taxa integral până la sfârșitul anului (15 dec 2018).

Formularul va fi depus o singură dată pe an, în termen de 30 de zile de la începerea activității, dacă aceasta începe după termenul limită stabilit în prealabil. Anul acesta, ultima zi de depunere a formularelor este 15 iunie, taxa urmând a fi achitată cel târziu până la 31 decembrie 2019, în vreme ce, anul următor termenul limită va fi 15 martie, iar taxele vor putea fi achitate până la 15 martie 2020.

Dacă respectiva persoană își suspendă activitatea, trebuie să sesizeze organele fiscale în vederea stopării obligațiilor de plată.

Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii,  îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal  în plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale” se arată în document.

În cazul persoanelor care au venituri provenite din drepturi de autor sau din arendă, depunerea formularului nu este obligatorie, deoarece contribuția lor va fi plătită de inițiatorul contractului pe drepturi de autor sau de beneficiar (în cazul arendei), acesta din urmă urmând a depune formularul 112.

Singurele persoane care vor fi obligate să depună formularul sunt acelea care obțin venituri din mai multe contracte pe drepturi de autor.

Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice la termenele şi în condiţiile stabilite”, prevede proiectul de Ordonanță.

Conform documentului citat, persoanele fizice care obțin atât venituri salariale cât și venituri provenite din drepturi de autor, vor plăti impozit numai pentru veniturile provenite din drepturi salariale.

 

Actualitate