Administraţie

Pe ce a tocat Primăria banii constănțenilor: achiziții la suprapreț, plăți ilegale, reparații în „Henri Coandă“

Editare foto: Constanta de Azi

Ca urmare a inspecției făcute de Curtea de Conturi în cadrul Primăriei Constanța au fost descoperite o serie de nereguli și deficienție contabile în valoare de peste 6 milioane de lei. Inspectorii au constatat o serie de abateri precum achiziționarea de echipamente de supravhegere video la suprapreț, gestionarea banilor publici cu privire la acordarea ajutoarelor sociale sau reparații ale unor locuințe din campusul Henri Coandă.

Scris de 
 pe data 
4 februarie, 2020

Inspectorii Curții de Conturi Constanța au verificat activitatea financiară a Primăriei și gestionarea bugetului pentru anul 2018, inspecțiile fiind făcute în perioada mai – iulie 2019. Abaterile constatate la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanța (UATM) se ridică la 6.184.000 de lei, din care 4.964.000 de lei reprezintând abateri la nivelul activității proprii a Primăriei.

Potrivit raportului Curții de Conturi, a fost constatat faptul că nu a fost stabilit, evidențiat, urmărit și încasat impozitul în sumă de 652.000 de lei aferent clădirilor a căror autorizație de construire a expirat și pentru care fie s-au finalizat lucrările de construcție, fie acestea au elementele constitutive ale unei clădiri.

Cu privire la administrarea Parcului Arheologic, raportul arată că echipamentul de supraveghere video a fost achiziționat la un preț de 36,4 ori mai mare decât valoarea estimată în devizul general întocmit de proiectant.

La data efectuării unei inspecții fizice (17 iunie 2019) de către echipa de audit, sistemul de supraveghere video a parcului arheologic nu era utilizabil, echipamentele fiind montate pe poziții, dar fără a fi activate și funcționale deși în data de 04.06.2018 reprezentanții entității au încheiat un Proces Verbal de Punere în Funcțiune a sistemului de supraveghere video.

S-a mai constatat plata nelegală a sumei de 1.235.000 lei la care se adaugă majorări penalizatoare de 531.000 de lei, reprezentând echipament de supraveghere video achiziționat la un preț de 36,4 ori mai mare decât valoarea estimată în devizul general întocmit de proiectant.“, se arată în raportul Curții de Conturi.

O altă aroganță constatată de Curtea de Conturi este legată de iluminatul festiv, despre care raportul artată că „nu au fost respectate prevederile legale în etapa de pregătire a achiziției publice Iluminat festiv 2018 – 2019 ceea ce a condus la angajarea de către autoritatea contractantă a unor cheltuieli care încalcă principiul bunei gestiuni economico – financiare în utilizarea fondurilor publice.

De asemenea, au mai fost găsite o serie de abateri cu privire la modul de gestionare a fondurilor publice reprezentând ajutoare sociale acordate la nivelul a 50% din dobânda la creditele ipotecare contractate de persoane până în 35 de ani, pentru achiziționarea unei locuințe.

Au fost identificate 6 persoane fizice care nu și-au respectat obligația contractuală de a achita ratele de capital și dobânzile aferente creditului ipotecar și pentru care entitatea nu a procedat la recuperarea subvenției de 147.000 lei acordată în baza contractelor de alocație financiară nerambursabilă.

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de acordare și decontare a subvențiilor pentru activitatea de administrare a Campusului de locuințe sociale Henri Coandă. UATM Constanța a efectuat cheltuieli nelegale cu subvenții în sumă de 12.000 lei pentru reparațiile unor imobile din campusul de locuințe sociale Henri Coandă, acestea fiind în sarcina locatarului și nu a locatorului.“.

Alte nereguli constatate au mai fost: acordarea nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, în sumă de 128.000 de lei; nerespectarea prevederilor legale cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate în ședință ordinară de consiliu local pentru deplasările externe efectuate de aleșii locali a generat plăți nelegale în sumă de 52.000 lei.

 

Actualitate