Administraţie

Primăria Nicolae Bălcescu – Anunț licitație publică

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Scris de 
 pe data 
8 mai, 2023

  “Primăria COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU  , cod fiscal 4515840, cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu , strada Carol I, nr. 26, judetul Constanța, telefon 0241/257016,e-mail relatii_public@primaria-nbalcescu.ro   organizează în data de 30.05.2023, ora 12.00, licitație publică pentru închirierea unui teren amplasat in parcela NB 664, comuna Nicolae Bălcescu, terenul in suprafată de 38300 mp, terenul apartine domeniului privat al Comunei Nicolae Bălcescu , ce va fi utilizat pentru depozitare material steril provenit din exploatarea de piatră.

Documentația de atribuire , respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formulare, contractul de închiriere-cadru, se pot procura de la compartimentul urbaniam, situat în incinta primariei Nicolae Bălcescu, strada Carol I, nr.26 , judetul Constanta, zilnic până la data de 29.05.2023, între orele 11.00 -16.00, contra sumei de 100 lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.05.2023, ora 16.00.

Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse la compartimentul registratură al primăriei Nicolae Bălcescu, până la data de 29.05.2022, ora 12.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Nicolae Bălcescu , strada Carol I, nr.26, judetul Constanța, telefon 0241/257016,  e-mail relatii_public@primaria-nbalcescu.ro

Actualitate