Administraţie

Primăria Nicolae Bălcescu – Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Scris de 
 pe data 
27 februarie, 2023

ANEXA 5.J la procedura

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

COMUNA  NICOLAE  BALCESCU, titulara a proiectului: MODERNIZARE TRAMA STRADALA, SAT NICOLAE BALCESCU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA, LOT NR. 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul MODERNIZARE TRAMA STRADALA, SAT NICOLAE BALCESCU, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL CONSTANTA, LOT NR. 1, propus a fi amplasat in judetul Constanta, com. Nicolae Balcescu, satul Nicolae Balcescu, intravilan.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Constanta, din municipiul  Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Actualitate