Administraţie

Primăria Nicolae Bălcescu – ANUNȚ PUBLIC

Scris de 
 pe data 
5 iulie, 2023

ANUNT PUBLIC

Privind decizia etapei de incadrare

COMUNA NICOLAE BALCESCU, ,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitaării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA NICOLAE BALCESCU , JUDETUL CONSTANTA , propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Nicolae Balcescu , localitatea Nicolae Balcescu, parcela CC 507, anunță publicul interesat asupra etapei de inadrare de catre APM CONSTANTA : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

               Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta , str.Unirii , nr.23 , judetul Constanta , zilnic , intre orele 9-13 , precum si la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro .

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Actualitate