Actualitate

Proiect de 9 milioane de lei, finalizat cu succes la Năvodari

Scris de 
 pe data 
28 februarie, 2024

Primăria Orașului Năvodari a organizat evenimentul de finalizare a proiectului european ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Lazăr Edeleanu Năvodari”.

”Este un proiect european de succes, pe care l-am dus la bun sfârșit. Proiectul nea adus un dublu beneficiu: atât pentru cadrele didactice și elevii noștri, cât și pentru orașul Năvodari în general, prin poziționarea clădirii liceului în zona centrală”, a declarat primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru.

”Cunoști pomul după roade, este zicala care ni se potrivește. De la imaginea liceului în culorile roșu-galben, la cea de astăzi – o fațadă care ne inspiră rafinament – confirmă că acest proiect este o mare realizare. Elevii noștri sunt fericiți că lucrurile s-au schimbat mult în bine în liceul nostru. Dovadă și afirmația recentă și spontană a unei eleve: ”Sunt mândră că fac parte din Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari”, a afirmat directoarea Liceului Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” Năvodari, Roxana Filip.

Potrivit proiectului finalizat, au fost executate lucrări de intervenție pentru creșterea eficienței energetice, după cum urmează: izolarea termică a pereților exteriori, termoizolarea pereților în zona soclului, izolarea termică a planșeului peste sol, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente – inclusiv tâmplăria aferentă, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, lucrări de refacere a finisajelor, refacerea instalațiilor electrice.

De asemenea, s-au instalat sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice.

Proiectul a fost implementat pentru creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Lazăr Edeleanu Năvodari și are o valoare totală de 9.417.984,52 lei, din care 8.000.881,79 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 1.223.664,28 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 193.438,45 lei a fost contribuția beneficiarului.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” Prioritatea de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Implementarea proiectului s-a realizat în orașul Năvodari – jud. Constanța in perioada 02.09.2016 -31.12.2023 și are ca obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de educație a elevilor și promovarea coeziunii sociale, prin realizarea unor investiții în eficiența energetică în unitatea de învățământ, obiectivele specifice fiind îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirea de învatământ reabilitată, reducerea consumului anual specific de energie primară la 114 kwh/mp/an, reducerea consumului anual de energie primară cu 40% față de consumul initial, 11,72% din consumul total de energie primară fiind realizat din surse regenerabile de energie, emisia echivalenta de CO2 situându-se sub 25 kg/mp/an, fiind avute în vedere ca obiective și asigurarea egalității de șanse prin creearea de facilități și adaptarea construcției la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Actualitate