Actualitate

Salariile militarilor și polițiștilor se majorează cu 5% de la 1 ianuarie, dar se elimină tichetele de vacanță. Orele suplimentare se vor plăti în 2024

Scris de 
 pe data 
7 decembrie, 2023

Salariile bugetarilor și demnitarilor vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență aflat pe masa guvernului. Excepție de la această prevedere fac profesorii, care vor primi o majorare de salariu de 13% la 1 ianuarie, informează digi24.ro.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/ soldelor de funcţie/ salariilor de funcţie/ indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora (…) se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023

Cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic se majorează în anul 2024 după cum urmează: începând cu data de 1 ianuarie 2024 cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023; începând cu data de 1 august 2024 cu un procent de 7% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023

Orele suplimentare ale bugetarilor vor continua să fie compensate și anul viitor cu zile libere, nu cu bani. Execepție vor face militarii și polițiștii, cărora li se vor plăti orele suplimentare:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.”

De asemenea, în anul 2024, în sistemul bugetar nu se vor mai acorda tichete de vacanță, ci doar tichete de creșă.

„În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice (…) indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.”

Actualitate