Administraţie

Ședință de Consiliu Local Nicolae Bălcescu. Ordinea de zi

Consilil Local al comunei Nicolae Bălcescu a fost convocat pentru data de 19.05.2021, de la ora 13, în cadrul unei ședințe ordinare.

Scris de 
 pe data 
16 mai, 2021

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a unui consilier local pe un mandat de maxim 3 luni – inițiat de consiler Ionel Ioan
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.117 din 18.12.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice și achiziții directe pentru anul 2021 ale UAT comuna Nicolae Bălcescu, inițiat primar Dumitru Timofte
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar pentru anul 2020, a situațiilor financiare la 31.12.2020 și raportul auditorului independent privind activitatea desfășurată de societatea Nic Bal Prest SRL în anul 2020 – inițiator primar Dumitru Timofte
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și chelutuieli pe anul 2021 al SC Nic Bal Prest SRL – inițiator primar Dumitru Timofte

Actualitate