Actualitate Social

Șefii nu te mai pot concedia atât de simplu. Modificări la contractul de muncă și ce trebuie să știi dacă ești salariat

O serie de modificări la Codul Muncii și contractul de muncă au în vedere protejarea salariaților de anumite abuzuri procedurale sau oferirea de noi drepturi în fața angajatorilor. Începând cu data 22 octombrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 283/2022 în România pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii în România, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și astfel s-a modificat și contractul individual de muncă.

Scris de 
 pe data 
26 ianuarie, 2023

Una dintre modificările adusă în Codul Muncii din România constă în interzicerea angajatorului de a dispune concedierea unui salariat în anumite situații reglementate de lege, cum ar fi pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă. Conform art. 62 alineatul 4, salariații pot cere angajatorilor să motiveze decizia de concediere a salariaților în condițiile legii. Contractul de muncă – model cadru, CLICK AICI

Principalele modificări aduse Codului Muncii vizează:

Admitere Ovidius Constanta 2023
  • tratamentul nefavorabil salariaților
  • concedierea salariaților
  • programul de lucru
  • informațiile pe care angajatorul trebuie să le furnizeze angajaților anterior angajării
  • drepturile salariaților
  • elementele contractului individual de muncă

Adoptarea Legii nr. 283/2022 vizează obligativitatea angajatorilor de a implementa cu prioritate noile modificări aduse Codului Muncii.

Interzicerea tratamentului nefavorabil

Una din modificările aduse de Legea 283/2022 vizează interzicerea oricărui tratament nefavorabil salariaţilor şi reprezentanţilor acestora. Conform art. 5 alineatul 9 din legea amintită anterior, nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.

Programul de lucru, conform Legii

Potrivit art. 111, „prin program de lucru” în România se înțelege modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii. Conform noilor reglementări aduse prin Legea nr. 283/2022, salariații din România pot dispune de programe individualizate de muncă stabilite de angajatorii din România, care pot avea o durată limitată în timp.

Salariații beneficiază de noi drepturi, precum: dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă în România, fără suprapunerea programului de lucru în România, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, dreptul salariaților de a fi informați în legătură cu noile elemente obligatorii ale contractului individual de muncă.

Drepturile angajaților

De asemenea, Legea nr. 283/2022 impune obligația angajatorilor din România de a informa persoana selectată în vederea angajării/salariatul cu privire la informații precum salariul de bază și metoda de plată, programul de lucru, locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să îşi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator.

Actualitate