Actualitate Educaţie

Subiecte Bacalaureat 2023 la Limba și literatura română. Timp de rezolvare, 3 ore

Scris de 
 pe data 
26 iunie, 2023

Absolvenții de liceu au susținut astăzi proba de Limba și literatura română la examenul de Bacalaureat 2023. Printre altele, elevii au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

Potrivit edupedu.ro, la subiectul I, absolvenții de liceu de la profilul real și tehnologic au avut un text la prima vedere de C. Călinescu, „Ion Creangă. Viața și opera”. Pe baza acestui text, candidații au rezolvat mai multe exerciții:

  1. „Indică sensul secvenței „cu bună seamă”.
  2. Menționează două dintre sursele de venit ale lui Ion Creangă, utilizând informația din textul dat.
  3. Precizează o posibilă semnificație a curcubeului pentru Ion Creangă, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.
  4. Explică un motiv pentru care Ion Creangă călătorește la Târgu Neamț.”
  5. Precizează o trăsătură morală a lui Ion Creangă, așa cum reiese din textul dat.

La subiectul I, punctul B, candidații au avut să argumenteze dacă oamenii trebuie sau nu să exprime recunoștință față de școlile în care au fost formați, raportându-se atât la informațiile din fragmentul extras din volumul „Ion Creangă. Viața și opera” de George Călinescu, cât și la experiența personală sau culturală.

Subiectul III a fost un eseu în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor, potrivit Ministerului Educației.

Timpul poate fi prelungit cu maximum două ore pentru candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Națională de Bacalaureat – 2023, în baza prevederilor Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Actualitate