Asistent medical (14 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov organizează concurs pentru ocuparea 14 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de asistenţi medicali în specialitatea medicină generală în secţiile: A.T.I., Secţia Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Rcconstructivă, Medicină Internă II – Mârzescu, Cardiologie I, Medicină Intenta III – Astra, Ambulator Mârzescu Cabinet ORL (Audiologie), Ambulator Mârzescu – Cabinet Oftalmologie, U.P.U. – S.M.U.R.D.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru posturile de asistent medical în specialitatea medicină general:
nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/certificat de absolvire/diplomă de licenţă în specialitate;
pentru postul de asistent medical de la Ambulator Mârzescu – Cabinet O.R.L. (Audiologic) – se solicită competenţă în audiologie – audioprotezare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud
Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

2 posturi – asistent medical – Secţia Pneumologie II TBC.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent al şcolii sanitare postliceale sau echivalentă;
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi;
6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant și infirmier/ă debutant/ă (5 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş
asistent medical generalist debutant (3 posturi);
infirmier/ă debutant/ă (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.
infirmier/ă debutant/ă:
studii generale (şcoală generală);
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

asistent medical generalist debutant:
10 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

infirmier/ă debutant/ă:
10 decembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Kinetoterapeut – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

are capacitate deplină de exerciţiu;
diplomă de licenţă în specialitate;
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Gipsar (2 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoala generală;
minimum 6 luni în sectorul sanitar la sala de gipsare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
15 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Referent de specialitate II – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţa în domeniul fundamental ştiinţe sociale;
vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Consilier juridic debutant – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate;
fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Funcții contractuale (6 posturi) – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Popeşti
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Popeşti, Județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

patru posturi infirmieră;
două posturi asistent medical debutant;
un post asistent social principal;
un post referent.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

infirmieră:
şcoală generală;
curs de infirmieră;
asistent medical debutant:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G, nr, 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
asistent social principal:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială, să fie înscris în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
vechime în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani.
referent:
studii medii cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical debutant (2 posturi) – Centrul de Sănătate Multifuncţional Bratca
1 (un) post asistent medical debutant – specialitatea Medicină Generală în Cabinet Pneumologie, studii PL, fără vechime în specialitate;
1 (un) post de asistent medical debutant – specialitatea Medicină Generală în Compartiment Spitalizare de Zi, studii PL, fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical (8 posturi) – Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

asistent medical principal cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală la Secţia Clinică Neurologie I;
asistent medical principal, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală;
asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală, la Secţia Neurologie II;
asistent medical principal, cu studii superioare (S), specialitatea medicină generală, la Compartimentul Recuperare Medicală Neurologie;
asistent medical principal, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală, la Secţia Psihiatrie I;
asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL), medicină generală, la Secţia Clinică Psihiatrie III;
asistent medical, cu studii superioare (S), specialitatea medicină generală;
asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală, la Secţia Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal cu studii superioare (S), specialitatea medicină generală:
diplomă de licenţă în specialitate;
gradul principal;
5 ani vechime în specialitate.
asistent medical principal cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală:
diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
gradul principal;
5 ani vechime în specialitate.
asistent medical, cu studii superioare (S), specialitatea medicină generală:
diplomă de licenţă în specialitate;
6 luni vechime în specialitate.
asistent medical debutant, cu studii postliceale (PL), specialitatea medicină generală:
diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov
Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de îngrijitoare, două posturi vacante de infirmieră debutantă, patru posturi infirmieră şi două posturi brancardier:

6 posturi vacante personal contractual: îngrijitoare -studii: şcoală generală, vechime în activitate minimum 6 luni (contract individual de muncă, durată nedeterminată):
1 post Compartiment Medicină internă;
1 post Compartiment Pediatrie;
2 posturi Camera de gardă adulţi;
2 posturi Ambulatoriu de specialitate.
2 posturi vacante personal contractual: infirmieră debutantă – studii: şcoală generală fără vechime (contract individual de muncă, durată nedeterminată);
2 posturi spitalizare de zi;
4 posturi vacante personal contractual: infirmieră – studii: şcoală generală-curs de infirmieră, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Sănătăţii – vechime minimum 6 luni în activitate (contract individual de muncă, durată nedeterminată);
2 posturi Compartiment Medicină internă;
1 post Compartiment Pediatrie;
1 post Spitalizare de zi.
2 posturi vacante personal contractual: brancardier – studii: şcoală generală (contract individual de muncă, durată nedeterminată):
2 posturi Camera de gardă adulţi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Registratori Medicali (7 posturi) – Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical (3 posturi)
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

1 post de asistent medical principal, studii postliceale – medicină generală, la Secţia clinică OG II, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;
1 post de asistent medical, studii superioare – medicină generală, la Secţia OG I, fără condiţii de vechime în funcţia de asistent medical;
1 post de asistent medical, studii postliceale – medicină generală, la Ambulatoriul integrat, fără condiţii de vechime în funcţia de asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Muncitori calificați (4 posturi) – Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov
3 posturi vacante personal contractual: fochist, muncitor III, categorie de calificare I – autorizaţie de fochist (contract individual de muncă, durată nedeterminată);
1 post vacant personal contractual: zugrav, muncitor III, categorie de calificare I – autorizaţie de zugrav, diplomă de calificare în meseria de zugrav (contract individual de muncă, durată nedeterminată).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
3 posturi contractual vacante de infirmiere, studii generale, curs de infirmierii absolvit, la Secţia Neonatologie I, fără condiţii de vechime:
2 posturi contractual vacante de infirmiere, studii generale, curs de infirmierii absolvit, la Bloc Naştere, fără condiţii de vechime;
1 post contractual vacant de infirmieră, studii generale, curs de infirmierii absolvit, la Secţia OG IV, fără condiţii de vechime;
1 post contractual vacant de economist IA în cadrul Serviciului financiar-contabilitate, diplomă de licenţă în specialitate, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în funcţia de economist, minimum 2 ani vechime în specialitatea serviciului;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
1 post contractual vacant de asistent medical studii postliceale – medicină generală, la Secţia Neonatologie II, minimum 1 an vechime în funcţia de asistent medical;
1 post contractual vacant de asistent medical principal, studii superioare – medicină generală, la Secţia clinică, OG IV, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;
1 post contractual vacant de asistent medical, studii postliceale – medicină generală, la Secţia clinică OG IV, minimum 2 ani vechime în funcţia de asistent medical;
1 post cu jumătate de normă, contractual vacant de economist IA, studii superioare economice absolvite, în cadrul Compartimentului de Management al Calităţii, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în funcţia de economist, minimum 2 ani vechime în specialitatea serviciului, diplomă de absolvire a cursului în domeniul calităţii serviciilor medicale recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de SNSPMPDSB.
1 post cu jumătate de normă, contractual vacant de jurist IA, studii superioare juridice absolvite, în cadrul Compartimentului de Management al Calităţii, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în funcţia de jurist, minimum 2 ani vechime în specialitatea serviciului, diplomă de absolvire a cursului în domeniul calităţii serviciilor medicale recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de S.N.S.P.M.P.D.S.B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” din Braşov
1 post contractual vacant de asistent medical, studii superioare medicină generală, la Bloc naştere, minimum 1 an vechime în funcţia de asistent medical;
1 post contractual vacant de asistent medical principal, studii postliceale -medicină generală, la Secţia OG III, minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, între orele 07:30-09.00 şi 13:00-14:30: data limită de depunere a dosarelor;
06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistenţi Medicali, Autopsier – 29 posturi Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov
Spitalul Municipal Săcele, judeţul Braşov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de Asistenţi Medicali, Autopsier:

2 posturi vacante personal contractual: asistent medical medicină generală – debutant – ambulatoriul de specialitate – studii postliceale (PL). fără vechime (contract individual de muncă, durată nedeterminată);
3 posturi vacante personal contractual: asistent medical medicină generală – studii postliceale (PL), vechime minimum 6 luni ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată):
2 posturi ambulatoriul de specialitate;
1 post explorări funcţionate.
4 posturi vacante personal contractual: asistent medical principal medicină generală – studii postliceale (PL). vechime minimum 5 ani ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată):
1 post Compartiment Pediatric;
1 post Laborator Explorări funcţionale,
1 post Endosccpie digestivă;
1 post Ambulatoriul de specialitate.
11 posturi vacante personal contractual: asistent medical medicină generală – studii superioare (S), vechime minimum 6 luni ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată):
1 post Compartiment Medicină internă;
1 post Camera de gardă;
2 posturi Spitalizare de zi;
1 post Compartiment Endoscogie digestivă;
6 posturi Ambulatoriul de specialitate.
2 posturi vacante personal contractual: asistent medical laborator clinic
laborator analize medicale – studii superioare (S), vechime minimum 6 luni ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată).
1 post vacant personal contractual: asistent medical laborator – studii superioare (S), vechime minimum 6 luni ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată) Serviciul Anatomie Patologică.
1 post vacant personal contractual: asistent medical principal laborator
studii superioare (S). vechime minimum 5 ani ca asistent medical (contract individual de muncă, durată nedeterminată) – Serviciul Anatomie Patologică.
1 post vacant personal contractual: asistent medical principal igienă – studii postliceale (PL), vechime minimum 5 ani ca asistent medical – Compartimentul prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (contract individual de muncă, durată nedeterminată);
1 post vacant personal contractual: autopsier – studii medii (diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului), vechime minimum 6 luni în sectarul sanitar de prosectură – Serviciul Anatomie Patologică (contract individual de muncă, durată nedeterminată).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical principal, referent II (2 posturi) – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” Bucureşti

1 (unu) post de execuţie de asistent medical principal, laborator analize medicale (nivelul studiilor: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară în domeniul laborator sau generalist cu specializare ulterioară laborator cu certificat de absolvire, vechime – minimum 5 ani ca asistent medical în laborator de analize medicale, cunoştinţe de operare/programe pe calculator Microsoft Word, Microsoft Office Excel – nivel mediu, certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – asistent medical principal, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical principal sau de adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.)

1 (unu) post de execuţie de referent gradul II laborator analize medicale (nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat, specializări: curs sau altă formă echivalentă pentru casier, vechime: minimum 2 ani ca şi casier, cunoştinţe operare calculator: Microsoft Word – Microsoft Office Excel – nivel mediu, cunoştinţe sau experienţă de registrator medical poate constitui un atu).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Șef serviciu – Spitalul Clinic Colentina din București
Spitalul Clinic Colentina din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de şef Serviciu R.U.N.O.S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare economice;
6 ani vechime în specialitatea studiilor;
6 ani vechime în sistem sanitar;
6 ani vechime în post de conducere;
cursuri de perfecţionare sau specializare în resurse umane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant PL – Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent şcoală postliceală sanitară – specializare asistent medical generalist;
diplomă de bacalaureat;
adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, proba scrisă;
11 decembrie 2018, proba interviu.

Funcții contractuale (22 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
şef formaţie muncitori – 1 post, diplomă de bacalaureat, certificat de calificare instalaţii, 3 ani vechime în specialitate;
muncitor calificat – instalator, 2 posturi, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat – sudor, 1 post, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat – zugrav, 1 post, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat – lăcătuş mecanic, 1 post, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat – fochist, 2 posturi, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat – frizer, 1 post, certificat de calificare, 6 luni vechime în meserie;
muncitor calificat lăcătuş mecanic – neutralizator deşeuri, 1 post, 6 luni vechime în meserie;
muncitor necalificat neutralizator deşeuri, 2 posturi, fără condiţie de vechime;
muncitor calificat bucătar, 2 posturi, certificat de calificare, examen coprologic şi coproparazitologic, fără condiţie de vechime;
muncitor necalificat bloc alimentar, 2 posturi, examen coprologic şi coproparazitologic, fără condiţie de vechime;
manipulam bunuri bloc alimentar, 2 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime;
spălătoreasă, 4 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime.
şofer autosanitară II la Serviciul Aprovizionare-transport, 1 post, diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C, 3 ani vechime ca şofer profesionist;
asistent medical laborator clinic licenţiat – Institut IMOGEN, 1 post; studii superioare; 1 an vechime în specialitate;
asistent medical generalist – Institut IMOGEN, 1 post; studii superioare; 1 an vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, orele 12.00-14.00 (vineri – orele 12.00-13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 08.00: proba scrisă (practică pentru şofer autosanitară II, asistent medical laborator și asistent medical generalist);
13 decembrie 2018, ora 08.00: proba interviu – Str. Clinicilor nr. 3-5.

Asistent medical debutant – Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă dc studii postliceale prin echivalare conform H.G.R. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
concurs pentru ocuparea postului;
5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
10 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Auditor I – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
4 ani vechime în specialitatea studiilor;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
11 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Analist IA – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitatea informatică;
6 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
11 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
19 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – de specialitate (postliceală sanitară, studii superioare de specialitate sau echivalare),
vechimea în specialitate nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
07 decembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Registrator medical debutant – Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” din Băileşti
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018: proba scrisă;
12 decembrie 2018: proba interviu.

Asistent medical debutant – Spitalul Municipal Calafat
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treapta profesională şi specialitate, indiferent de nivelul studiilor (M, PL, SSD, S).
Condiţii de studii şi vechime:
copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. cu viza pe anul 2018 pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical;
copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. pentru persoanele care nu exercită profesia de asistent medical;
adeverinţa de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Registrator medical (2 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan“, Galați
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat,
curs operator PC,
minimum 6 luni vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 08.30 -proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 12.00 – proba practică.

Funcții contractuale – Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj
asistent medical generalist debutant – 2 posturi – Secţia Recuperare medicală, fizică şi balneologie;
asistent medical generalist debutant – I post – Secţia Medicină internă;
asistent medical generalist – i post – Pneumologie;
asistent medical generalist – 4posturi – Compartiment Primiri Urgenţe:
asistent medical generalist debutant – 2 posturi – Compartiment Primiri Urgenţe;
asistent medical generalist debutant -1 post – Compartiment Chirurgie plastică;
asistent medical generalist debutant -1 post – Compartiment Urologie;
asistent medical generalist debutant -1 post – Laborator radiologie şi imagistică medicală;
infirmieră debutantă – 1 post – Secţia Recuperare medicală, fizică şi balneologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
11 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (26 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Județul Ialomița
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, după cum urmează:

3 posturi asistent medical generalist – Staţie Hemodializă (grad principal sau 3 ani experienţă în staţie hemodializă);
3 posturi asistent medical generalist – Secţie Oncologie (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – T.I. Nou Născuţi (grad principal);
3 posturi asistent medical generalist – Secţia Interne (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Bloc Operator (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Cabinet ortopedie (sala de gips);
1 post asistent medical principal – Secţia AU (grad principal);
1 post asistent medical generalist – Laborator Radiologie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Compartiment RMFB (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Compartiment Dermatologie (au se solicit vechime);
1 post asistent medical generalist – Compartiment Oftalmologie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Secţia Cardiologie (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – Secţia O.R.L. (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – Secţia Pediatrie (nu se solicită vechime);
2 posturi asistent medical generalist – Compartiment Ortopedie şi Traumatologie (nu se solicită vechime);
1 post asistent medical generalist – Compartiment Urologie (nu se solicită vechime).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea de asistent medical;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizaţia profesională pe anul în curs;
avizul de liberă practică valabil pe anul în curs sau adeverinţă eliberată de O.A.M.G.MA.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică.

Infirmieră (9 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
2 posturi de infirmieră – Secţia Neurologie;
2 posturi de infirmieră – Secţia Obstetrică – Ginecologie:
2 posturi de infirmieră – Secţia Pediatrie;
1 post de infirmiera – Compartiment Dermatologie
1 post de infirmieră – TI Cardiologie:
1 post de infirmieră – Secţia Interne.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

adeverinţa că a absolvit minimum 10 clase;
curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori
autorizaţi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
nu se solicită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică.

Îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
1 post îngrijitoare de curăţenie – Compartiment Oftalmologie;
1 post îngrijitoare de curăţenie – Secţia Interne;
1 post îngrijitoare de curăţenie – Secţia Chirurgie;
2 posturi îngrijitoare de curăţenie – Secţia Neurologie.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

adeverinţă că a absolvit minimum 10 clase;
nu se solicită vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Secţia Recuperare, medicină li zică şi balneologie:
1 post de asistent medical, cu studii postliceale.
Laboratorul Recuperare, medicină fizică şi balneologie:
1 post de asistent medical cu studii postliceale;
1 post de asistent medical debutant, cu studii postliceale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical, cu studii postliceale:
studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, specialitate medicină generală (Secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie), respectiv specialitatea balneofizioterapie (Lab. BFTR):
vechime – minimum 6 luni vechime în specialitate.
asistent medical debutant, cu studii postliceale:
studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de .studii postliceale prin echivalare conform G, nr, 797/1997, specialitate balneofizioterapie;
vechime – nu se solicită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
14 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu -Secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie, respectiv Lab. BFTR.

Psiholog stagiar – Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare (diplomă de licenţă în specialitate);
vechime în specialitate necesare ocupării postului – nu;
atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
12 decembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) (2 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de Studii post liceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 – specialitatea balneofizioterapie;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii post liceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997:
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Funcții contractuale – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

pentru posturile de infirmier (G) – îngrijiri Paliative – 4 posturi;
pentru posturile de infirmier debutant (G) – îngrijiri Paliative – 1 post;
pentru posturile de infirmier (G) – Chirurgie Generală – Bloc Operator Chirurgie Generală – 2 posturi;
pentru posturile de infirmier debutant (G) – Chirurgie Generală – Bloc Operator Chirurgie Generală – 1 post.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical debutant – Spitalul Județean de Urgenţă Slatina
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul Studiilor postlicealc sanitare, specialitatea medicină generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc Balş
Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de:

1 (unu) post – asistent medical debutant, nivel studii – postliceale – specialitate balneofiziokinetoterapie – la Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie;
1 (unu) post – asistent medical debutant, nivel studii – superioare – specialitate medicină generală – la Compartiment A.T.I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant PL:
nivel studii – postliceale – specialitate balneofiziokinetoterapie;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofiziokinetoterapie;
fără vechime.
asistent medical debutant S:
nivel studii superioare – specialitate medicină generală;
diplomă de licenţă în specialitate;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică +interviu.

Asistent medical generalist PL – debutant – Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia“ Mizil, județul Prahova
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală m specialitatea laborator;
studii medii, diplomă de bacalaureat;
debutant, fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
12 decembrie 2018: proba practică;
14 decembrie 2018: proba interviu.

Asistenţi medicali generalişti (3 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
asistenţi medicali generalişti pe perioadă nedeterminată în cadrul Secţiei Medicină Internă – 3 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală;
studii medii, diplomă de bacalaureat;
debutant, fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
07 decembrie 2018: proba practică;
11 decembrie 2018: proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) absolvent de şcoală postiiceală sanitară sau echivalentă, specializarea asistent medical generalist;
b) certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical;
c) aviz psihologic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Brancardieri (10 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu)
Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin” (U.M. 02460 Sibiu) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical la Compartiment gastroenterologie – Secţia medicină internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – superioare;
specialitatea – medicină generală;
vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni;
certificat de calificare în meseriile pentru care candidează, unde este cazul;
stare de sănătate – apt;
conduită morală şi disciplinară corespunzătoare lucrului în domeniul militar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 11.00 – 11.00: proba scrisă;
10 decembrie 2018, ora 11.00 – 11.00: proba practică;
13 decembrie 2018, ora 10.00 – 11.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Municipal Fălticeni, Județul Suceava
Spitalul Municipal Fălticeni, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post asistent principal laborator – Dispensar TBC;
1 post asistent medical generalist – Secţia dermatovenerologie;
1 post asistent medical generalist bloc operator – secţia chirurgie;
1 post asistent medical generalist – secţia obstetrică ginecologie;
3 posturi asistent medical generalist debutant -CPU;
1 post de îngrijitoare secţia – chirurgie;
1 post de îngrijitoare CPU:
1 post de îngrijitoare Ambalator integrat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice dc participare pentru asistent medical principal;
diplomă de bacalaureat,
diplomă de asistent medical;
diplomă de grad principal laborator;
vechimea 5 ani, experienţă în laborator de bacteriologic.
Condiţii specifice de participare pentru asistent medical;
diplomă de bacalaureat;
diplomă de asistent medical;
vechimea 6 luni.
Condiţii specifice de participare pentru asistent medical debutant;
diplomă de bacalaureat;
diplomă de asistent medical;
vechimea nu este necesară.
Condiţii specifice de participare pentru îngrijitoare;
diplomă de 10 clase;
vechimea nu este necesara.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Cardiologie
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie m – Obstetrică
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Obstetrică – Ginecologie I – Obstetrică
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie IV – Ginecologie
2 posturi asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Hematologie
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
3 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
1 post asistent medical de radiologie debutant PL Laboratorul de Radioterapie
1 post infirmier debutant G Bloc Operator I – Clinicile Noi
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Chirurgie Generală II (Oncologică)
2 posturi tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat principal S Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
2 posturi tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat S Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post asistent medical de radiologie PL Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post îngrijitoare curăţenie G Laboratorul Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică Oncologie Medicală
3 posturi infirmieră debutantă G Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post registrator medical debutant M Activităţi Comune, deserveşte Secţia Clinică Oncologie Medicală
2 posturi brancardier G Activităţi Comune, deserveşte Secţia Clinică Oncologie Medicală
1 post îngrijitoare curăţenie G Secţia Clinică Medicină Internă
1 post infirmieră debutantă G Secţia Clinică Oftalmologie
1 post referent dc specialitate gradul 1 S Serviciul Achiziţii Publice. Contractări-rinformatică
1 post funcţionar M Serviciul Administrativ
2 posturi portar G Serviciul Administrativ
1 post muncitor necaii ficat I G Serviciul Administrativ deserveşte Bloc Alimentar Clinicile Noi

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, județul Timiș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Neonatologie – Compartiment Eutrofici
1 post asistent medical generalist debutant PL Secţia Clinică Radioterapie
1 post asistent medical generalist debutant PL Bloc operator 111 – O.R.L,
1 post asistent medical generalist debutant PL Compartiment Geriatrie şi Gerontologie
1 post asistent medical generalist PL Secţia Clinică ATI I
1 post asistent medical generalist principal PL Secţia Clinică Oftalmologie
1 post infirmieră debutantă G Bloc Operator IV – Oftalmologie
1 post muncitor necalificat I G Serviciul Administrativ deserveşte Bloc Alimentar Clinicile Noi
1 post asistent medical farmacie PL Farmacia nr. 1

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară şi certificat de grad principal, minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
asistent medical generalist/farmacie PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist/farmacie;
asistent medical generalist debutant PL – diplomă de şcoală postliceală sanitară, fără vechime în specialitate;
infirmieră debutantă – şcoală generală, fără vechime în activitate;
muncitor necalificat 1 – fără vechime în activitate.

– taxă concurs – 20 lei, pentru posturile de infirmieră, muncitor necalificat;

– taxă concurs – 50 lei pentru celelalte posturi scoase la concurs.

Taxa de concurs se achită la casieria unităţii.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Probele se susţin în limba română.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

 

 

(Visited 8.810 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.