Finalizarea proiectului „Îmbunătăţirea competitivităţii companiei GEOPREST MOB S.R.L.”

GEOPREST MOB S.R.L., în calitate de Beneficiar, a derulat proiectul „Imbunătăţirea competitivităţii companiei GEOPREST MOB S.R.L.”, cod SMIS 132616, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”.

Citește mai mult