Lansare proiect „Îmbunătățirea competitivității companiei Geoprest MOB S.R.L.“

Geoprest MOB S.R.L. implementează proiectul „Îmbunătățirea competitivității companiei Geoprest MOB S.R.L.“, cod SMIS 132616, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii“, Prioritatea de investiții 2.1. A: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri“.

Citește mai mult