Actualitate

Vrei să devii ofițer în Armata Română? Iată câte locuri sunt disponibile și ce condiții trebuie să îndeplinești

Ministerul Apărării Naționale a anunțat cifra de școlarizare pentru academiile militare pentru anul școlar 2018-2019.

Scris de 
 pe data 
13 februarie, 2018

Tinerii absolvenți de liceu care doresc să devină ofițeri ai Armatei Române se pot înscrie la una din cele 6 academii militare ce oferă un total de 908 locuri și 44 de specializări.

Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, având vârsta de cel mult 26 de ani împliniți în anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot înscrie până la sfârșitul lunii martie, pentru următoarele instituții:
1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3 ani): 334 de locuri
2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov (3 ani): 146 de locuri
3. Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța (4 ani): 84 de locuri
4. Academia Tehnică Militară, București (4 ani): 245 de locuri
5. Institutul Medico-Militar, București (5-6 ani): 78 de locuri – prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti (33 medicină generală, 13 medicină dentară, 12 farmacie) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (20 medicină generală)
6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 21 de locuri.

Criterii de selecție

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
 • să fie declarat „apt medical”;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la această calitate;
 • să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 • să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 •  să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la această calitate;
 •  pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

Criterii specifice de recrutare pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

 • să aibă vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi – împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului  liceal, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

 

Actualitate