Social

Vrei să lucrezi la stat (bugetar)? Iată ce posturi sunt scoase la concurs la Constanța

Scris de 
 pe data 
5 decembrie, 2023

Școala Gimnazială nr.10 Mihail Koiciu – concurs angajare Muncitor I M 0,5 normă, 1 post, perioadă nedeterminată. Dosarele se depun în intervalul 29.11.2023-08.12.2023 intre orele 09:00-15:00 la sediul Școlii Gimnaziale nr.10 Mihail Koiciu Str. Izvor nr.26 Constanța

Universitatea Ovidius Constanța
Un post de INGINER S II – în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

 • Studii universitare de licență în specialitatea Științe Inginerești;
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor de licență – minim 1 an;
 • Limba engleză cel puțin nivel mediu – cunoștințe care vor fi verificate în cadrul probelor de concurs;
 • Specializări, perfecționări în domeniul postului: Inginerie mecanică.
  Calendarul de concurs
  29.11.2023 Publicare anunț
  04.12.2023-15.12.2023 Depunere dosare de concurs

LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENȚA
DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar I S – 1 post ( 0,5 normă)- periodă nedeterminată
Condiții ocupare post:
Nivelul studiilor: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalente specialitatea Finanțe-Contabilitate; Economie
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : 6 ani și 6 luni.
Finanțe publice-3 ani minim
Instituții publice- 3 ani minim

Universitatea Ovidius Constanța
2 posturi de Administrator patrimoniu S I – Serviciul Achizitii Publice
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:
– studii superioare ciclul I și II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată, cu diplomă de licență în domeniile: stiințe economice/ juridice/ tehnice
– Vechime – experiență minimă de 7 ani în specialitatea studiilor absolvite; 1 an in domeniul postului.
– certificat de absolvire Expert achizitii publice COR 214946
Calendarul de concurs
29.11.2023 Publicare anunț
04.12.2023-15.12.2023 Depunere dosare de concurs

Serviciul Public de Gospodărie Comunală Techirghiol
Consilier juridic, grad IA
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– studii: universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă: Domeniul fundamental: Științe juridice; Domeniul de licență: Drept.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării postului: minimum 5 ani.

CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA
ocuparea a unui post vacant – 0,5 norma de Sofer II (M) la compartimentul Contabilitate – administrativ (contract individual de munca cu timp partial – durata nedeterminata);

Primăria Hârșova
Mediator sanitar, 1 post contractual de execuție,
Condiții specifice :
– absolvent cu studii minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare;
– cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
– absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupaţia de mediator sanitar conform legislaţiei în vigoare.
– fără vechime în specialitatea studiilor.

UAT Oraș Murfatlar cu sediul în Murfatlar, str. Calea Dobrogei nr. 1, judetul Constanța, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022: asistent medical generalist, unitatea de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, post vacant, pe perioadă nedeterminată. Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie. Informatii la tel: 0241234350 sau de pe website: primaria-murfatlar.ro. Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 12.12.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 5 posturi vacante – personal contractual, de către persoanele care corespund condițiilor postului, astfel:

a) 1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Stația Centrală Constanța;
2 posturi vacante de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substația Eforie Sud;
1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substația Medgidia;
1 post vacant de Șofer autosanitară II la Compartiment de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Stația Centrală Constanța.

Grădinița Cu Program Prelungit Nr 57, Constanța cu sediul în: loc Constanța, Sos. Mangaliei nr 74, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor I M, 1 normă, perioadă nedeterminată.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu sediul în Piața Ovidiu nr. 12, 900745, mun. Constanța, organizează concurs de ocuparea următoarelor funcții:

 • GESTIONAR CUSTODE M – debutant (BUNURI CULTURALE TEZAUR )
  – Secția Expoziție și Muzee în Teritoriu, expoziția de bază MINAC
 • GESTIONAR CUSTODE M – debutant (BUNURI CULTURALE ȘI ARHEOLOGICE, DATABILE DIN PREISTORIE ȘI PÂNĂ ÎN EVUL MEDIU)
 • restaurator debutant S – specializarea metale, Secția Patrimoniu Cultural, Laborator zonal restaurare-conservare
 • RESTAURATOR DEBUTANT S, SPECIALIZAREA HÂRTIE, Secția Patrimoniu Cultural, Laborator zonal restaurare-conservare:
  Posturile scoase la concurs sunt posturi unice, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României nr. 415/15.05.2023.

SPITALUL CLINIC CF CONSTANȚA organizează concurs de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante dupa cum urmeaza:
1 post de BIOLOG medical principal – biochimie medicala, specializare Hematologie transfuzionala;
1 post CHIMIST specialist, specialitatea biochimie medicala;

Centrul Județean de Excelență Constanța, cu sediul în Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 11, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar I S, 0,50 normă, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa cu sediul in Constanţa str. Nicolae Iorga nr. 85
Organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore pe saptămână, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie:
Economist specialist gradul IA, la compartimentul – Contabilitate-administrativ

SPITALUL CLINIC CF CONSTANȚA organizează concurs de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante dupa cum urmeaza: 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână, de Medic primar – specialitatea Medicină de Familie – Transport pacienti – post unic

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, respectiv:  1 post: MEDIC STOMATOLOG – Compartiment Asistență Medicală Școlară, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână

Actualitate