Social

Vrei să lucrezi la stat, în Primărie sau la CERONAV? Zeci de locuri de muncă scoase la concurs în județul Constanța

Primăriile din județul Constanța și multe alte instituții publice constănțene fac angajări.

Scris de 
 pe data 
2 mai, 2019

Arhitect şef al oraşului – Primăria Oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– atestat Registrul Urbaniştilor din România
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
30 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Educatoare – Grădinița cu Program Prelungit „Little Kids” Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii specifice postului – absolvenții cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau medii, care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare postului (profesor pentru învățământul -preșcolar, educatoare, învățător);
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
04 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă.

Funcții contractuale (11 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională I – Biroul Administrare Piețe;
• 1 post de administrator treapta profesională I – Compartimentul Cimitire;
• 2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
• 1 post de muncitor calificat (zugrav) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
• 1 post de muncitor calificat (tâmplar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
• 2 posturi de muncitor calificat (sudor) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
• 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri) – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
• 1 post de muncitor necalificat treapta profesională II (fără sporuri) – Compartimentul Transport Local.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• muncitor calificat (instalator) treapta profesională I:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de instalator;
vechime în muncă minimum 4 ani,

• administrator treapta profesională I:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă minimum 4 ani.

• muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de zidar;
vechime m muncă – nu este cazul.

• muncitor calificat (zugrav) treapta profesională IV:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de zugrav;
vechime în muncă – nu este cazul.

• muncitor calificat (tâmplar) treapta profesională IV:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de tâmplar;
vechime în muncă – nu este cazul.

• muncitor calificat (sudor) treapta profesională IV:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de sudor;
vechime în muncă – nu este cazul.

• muncitor necalificat treapta profesională II:
studii medii sau gimnaziale;
vechime în muncă – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 mai 2019, ora 11.00: proba practică;
29 mai 2019, ora 12.00: proba interviu.

Laborant SSD (2 posturi) – Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcției de execuţie, vacante de laborant SSD (2 posturi).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de scurtă durată;
pregătirea de bază – studii de specialitate absolvite cu diplomă;
specializări, perfecționări în profilul postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 mai 2019, ora 12.00: proba scrisă/practică – Clinica Ilarie Voronca, Constanța, str. Ilarie Voronca nr. 7;
data și ora probei interviului se vor comunica ulterior.

Administrator de patrimoniu – Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcției de execuţie, vacante de administrator de patrimoniu – la Facultatea de Medicină Dentară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de scurtă durată;
pregătirea de bază – studii de specialitate absolvite cu diplomă;
specializări, perfecționări în profilul postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 mai 2019: proba scrisă – Clinica Ilarie Voronca, Constanța, str. Ilarie Voronca nr. 7;
data și ora probei interviului se vor comunica ulterior.

Îngrijitoare (2 posturi) – Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

grad profesional M;
studii necesare – medii, școala profesională;
pregătirea de bază – studii medii;
specializări, perfecționări, instructaje interne periodice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 mai 2019, ora 13.00: proba practică – Clinica Ilarie Voronca, Constanța, str. Ilarie Voronca nr. 7;
data și ora probei interviului se vor comunica ulterior.

Consilier, șef birou (6 posturi)
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, după cum urmează:

• pentru postul de șef birou II din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul filialei sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe inginerești, științe sociale ramura de știință: Științe juridice sau științe economice, certificat/atestat operare PC nivel mediu (World. Excel, internet), certificat/atestat inspector/referent resurse umane și certificat/atestat/adeverință manager resurse umane. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 3 ani vechime studii superioare.

• pentru postul de șef serviciu II din cadrul Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte de la sediul filialei sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe inginerești (domeniul îmbunătățiri Funciare și dezvoltare rurală/Amenajări și construcții hidrotehnice), cunoștințe operare PC nivel mediu (World, Excel, internet) și atestat/adeverință cursuri de manager. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 3 ani vechime studii superioare.

• pentru postul de șef birou II în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență, cunoștințe operare PC nivel mediu (World, Excel, internet) și atestat/adeverință cursuri de manager. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 3 ani vechime studii superioare.

• pentru postul de consilier IA în cadrul Biroului Administrativ de la sediul filialei sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență și cunoștințe operare PC nivel mediu (World, Excel, internet). Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 2 ani în funcție.

• pentru postul de șef birou II în cadrul Biroului operațional de la Unitatea de Administrare Constanța Nord sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe inginerești (domeniul îmbunătățiri Funciare și dezvoltare rurală/Amenajări și construcții hidrotehnice), cunoștințe operare PC nivel mediu (World, Excel, internet) și atestat/adeverință cursuri de manager. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 3 ani vechime studii superioare.

• pentru postul de șef birou II în cadrul Biroului operațional de la Unitatea de Administrare Constanța Sud sunt necesare studii universitare cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe inginerești (domeniul îmbunătățiri Funciare și dezvoltare rurală/Amenajări și construcții hidrotehnice), cunoștințe operare PC – nivel mediu (World. Excel, internet) și atestat/adeverință cursuri de manager. Vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 3 ani vechime studii superioare.

! Menționăm că angajarea pensionarilor se va fiice cu contract individual de muncă pe durată determinată de 12 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 mai 2019, ora 16.00 termen limită de depunere a dosarelor;
17 mai 2019, ora 10.00/ 12.00 – proba scrisă;
23 mai 2019, ora 10.00/ 12.00 – proba interviu.

Inspector specialitate I – Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – C.E.R.O.N.A.V.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – C.E.R.O.N.A.V., cu sediul în Constanța, Str. Pescarilor nr. 69A, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, astfel:

• inspector de specialitate, grad I în cadrul Serviciului programe europene și IMO

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în domeniul economic;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni,
experiență în domeniul marketingului de minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 mai 2019, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
23 mai 2019, ora 10.00 proba scrisă;
24 mai 2019, ora 10.00 proba interviu.

Inspector I principal – Primăria Oraşului Murfatlar, județul Constanța
Primăria Oraşului Murfatlar, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I gradul profesional principal Compartimentul A.D.P.P. urmărirea veniturilor, executări silite, achiziții publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare cu diplomă de licență în științe financiar contabile;
5 ani vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 mai 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 mai 2019, ora 10:00, proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector de specialitate II – Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – C.E.R.O.N.A.V.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – C.E.R.O.N.A.V., cu sediul în Constanța, Str. Pescarilor nr. 69 A, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, astfel:

• inspector de specialitate, grad II în cadrul Serviciului logistică

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni,
experiență în domeniul marketingului de minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 mai 2019, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
23 mai 2019, ora 10.00 proba scrisă;
24 mai 2019, ora 10.00 proba interviu.

Îngrijitor – Liceul Energetic Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime – nu necesită,
studii generale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 mai 2019, ora 16:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
15 mai 2019, ora 10:00, proba practică;
15 mai 2019, ora 11:00, proba interviu.

Administrator financiar/contabil și îngrijitor (2 posturi) – Liceul din Comuna Cobadin, Județul Constanța
Liceul din Comuna Cobadin, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

administrator financiar/contabil, în cadrul Compartimentului Contabilitate;
îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator financiar/contabil:
nivelul studiilor – absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de profil;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum în sectorul bugetar de 2 ani.
îngrijitor:
nivelul studiilor – generale/medii;
vechime – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 mai 2019, ora 08.30: proba scrisă/practică;
16 mai 2019, ora 11.00: proba interviu.

Inspector asistent – Primăria Comunei Cuza Vodă, Județul Constanța
Primăria Comunei Cuza Vodă, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Buget – finanțe, Resurse umane, Salarizare, Taxe și impozite, Casierie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, finanțe-bănci, management financiar;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
21 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Arhitect șef – Primăria oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
atestat Registrul Urbaniştilor din România;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Auditor superior (2 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șef serviciu – Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar contabil, salarizare, resurse umane, încasare taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Arhitect șef – Primăria oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
atestat Registrul Urbaniştilor din România;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
16 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Actualitate