Paznic – Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia, județul Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii și absolvirea cursurilor de calificare agent pază și ordine;
vechime în domeniu – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
05 iunie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Șofer autosanitară II – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de :

șofer autosanitară II la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Negru Vodă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțier în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
31 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
05 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
10 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Referent IA – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dobrogea din Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
atestat adeverință cursuri operare PC nivel mediu (World, Excel, Power Point și internet);
vechimea necesară pentru ocuparea postului este de peste 2 ani în funcție.
Menționăm că angajarea pensionarilor se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată de 12 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 mai 2019: termen limită de depunere a dosarelor;
04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă – Constanţa, Str. Zburătorului nr. 4, etaj 2, sala de consiliu;
10 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu

Îngrijitor/G II – Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, judeţul Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – minimum 8 clase/generale;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 12 luni într-o instituție de învățământ.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
31 mai 2019, ora 12.00: proba practică;
31 mai 2019, ora 13.00: proba interviu

Muncitor necalificat, muncitor calificat (electrician) și paznic (5 posturi) – Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Prestări Servicii destinate Protecției Populației Costinești, județul Constanța

Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Prestări Servicii destinate Protecției Populației Costinești, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de:

muncitor necalificat – 3 posturi;
muncitor calificat (electrician) – 1 post;
paznic – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor:
muncitor necalificat – nu se solicită;
muncitor calificat (electrician) – studii profesionale;
paznic – generale/medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
muncitor necalificat – nu se solicită;
muncitor calificat – minimum 5 ani;
paznic – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 12.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
31 mai 2019, ora 09.00 proba scrisă;
05 iunie 2019, ora 09.00 proba interviu;

Asistent medical principal (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
membru al O.A.M.M.R., cu certificat vizat la zi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 mai 2019, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
23 mai 2019, ora 10.00, proba scrisă;
28 mai 2019, ora 10.00, proba interviu

Consilier cadastru IA și consilier, gradul IA – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

consilier cadastru, gradul IA;
consilier, gradul IA.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier cadastru, gradul IA – Serviciului Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică:
studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și cadastru;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani și 6 luni;
cunoștințe operare calculator.
consilier, gradul IA:
studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
cursuri în domeniul cadastrului, geodezie, topografic absolvite cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani și 6 luni;
cunoștințe operare calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă – Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 2B, etaj 2, camera de consiliu;
04 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Inspector specialitate (3 posturi) – Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte, Serviciul Management Proiecte – Direcția Generală de Proiect, astfel:

• inspector de specialitate cu timp parțial 1/2 normă,
• inspector de specialitate cu normă întreagă – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• inspector de specialitate cu timp parțial – 1/2 normă -1 post:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie civilă;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani;

• inspector de specialitate cu normă întreagă – 2 posturi;
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul inginerie civilă sau ingineria instalațiilor,
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 16.30 (ora 14.00 – vineri): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
29 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șoferi autosanitară II (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
29 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
03 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
06 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu

Administrator financiar I S – Liceul Tehnologic Cogealac, județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
29 mai 2019, ora 13.00: proba interviu.

Funcții contractuale (32 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante:

• 2 posturi asistent medical generalist debutant
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitara sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 8 posturi asistent medical generalist.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post asistent social S.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate,
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post asistent B.F.T. debutant.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate și curs/atestat ECDL;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post registrator medical.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post operator calculator.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post șofer autosanitară II.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist m unitate sanitară.

• 7 posturi infirmiere.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase și curs infirmieră;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni

• 3 posturi îngrijitoare.
Condici de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post brancardier.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 6 posturi muncitor necalificat.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
11-12 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (19 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante de:

asistent medical generalist (9 posturi);
asistent medical dietetică (2 posturi);
registrator medical (2 posturi);
infirmiere (4 posturi);
îngrijitoare (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (9 posturi):
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

asistent medical dietetică (2 posturi):
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

registrator medical (2 posturi):
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat E.C.D.L.;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

infirmiere (4 posturi):
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

îngrijitoare (2 posturi):
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
în perioada 11 iunie 2019 – 12 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Muncitor calificat IV-I (9 posturi) – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor organizează concurs în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat IV-I (9 posturi) la Atelierele de Confecționat Plăci cu Numere de Înmatriculare ale județelor Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Călărași, Constanța, Suceava, Vaslui și Vrancea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;
curs tehnoredactare;
vechime în muncă – nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
28 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
03 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Șofer (2 posturi) – Universitatea Maritimă din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă: minimum 5 ani în vechime în meseria de șofer;
posesor permis de conducere categoriile B și D;
certificat (atestat) de competență profesională valabil pentru transportul de persoane;
deținător cartelă tahograf a conducătorului auto (card tahograf).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
28 mai 2019, ora 10:00: proba practică;
31 mai 2019, ora 10:00: proba interviu.

Inginer specialist IA – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în domeniul științelor inginerești;
vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
27 mai 2019, ora 11.30: proba scrisă;
30 mai 2019, ora 11.30: proba interviu

 

(Visited 3.511 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.