Constanța

Vrei să te angajezi la stat și să devii bugetar? Iată ce locuri de muncă sunt disponibile în Constanța

Constănțenii au la dispoziție zeci de locuri de muncă în instituțiile publice. În articol veți găsi lista posturilor și condițiile de angajare.

Scris de 
 pe data 
27 martie, 2019

Paznic (2 posturi) – Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Prestări Servicii destinate Protecției Populației Costinești

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – generale/medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 aprilie 2019, ora 12.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
12 aprilie 2019, ora 09.00 proba scrisă;
17 aprilie 2019, ora 09.00 proba interviu;

Îngrijitor
Grădiniţa cu Program Normal „Luminiţa” , comuna Lumina

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor medii/generale/gimnaziale;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 aprilie 2019, ora 12.30: proba scrisă;
18 aprilie 2019, ora 12.30: proba interviu.

Economist IA – Muzeul de Artă Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de specialitate;
vechime minimă în domeniu studiilor 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 aprilie 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
08 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 aprilie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Inspector superior – Primăria Orașului Techirghiol, Județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. în domeniul științe juridice;
perfecționări (specializări) în domeniul achiziții publice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
24 aprilie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Îngrijitor – Şcoala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian” din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: medii;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 aprilie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
11 aprilie 2019, ora 14:00: proba practică;
11 aprilie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Secretar facultate – Universitatea Maritimă din Constanţa
Universitatea Maritimă din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de secretar facultate în cadrul Secretariat Decanat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență;
vechime în muncă – nu se solicită.
Alte cerințe:
cunoștințe de limba engleză și operare PC;
disponibilitate pentru lucru în program prelungit, când situația o impune.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 aprilie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
15 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Casier și șef birou (2 posturi) – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante după cum urmează:

casier, în cadrul Biroului financiar;
șef Birou cantabilitate și bugete.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

casier, în cadrul Biroului financiar:
studii medii, profil economic;
vechime în muncă de minimum 6 luni.
șef Birou cantabilitate și bugete:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu specializare în domeniul economic;
deținere certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi – valabil;
vechime în funcție de conducere în domeniul financiar – contabil în instituții publice – de minimum 3 ani;
experiență în contabilitatea instituțiilor publice de minimum 5 ani;
cunoștințe operare calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 aprilie 2019, ora 10.00/13.00: proba scrisă;
23 aprilie 2019, ora 10.00/13.00: proba interviu.

Magaziner – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii/generale;
vechime în muncă minimum 5 ani;
experiență în gestiune minimă – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
11 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Inspector de specialitate grad I – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic sau juridic;
vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
experiență în relații publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
16 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
17 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Paznic școală, tractorist (2 posturi) – Primăria Comunei Seimeni
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• muncitor calificat, treapta I – paznic școală -1 post
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat vechime în muncă – minimum 5 ani;
vechime în domeniu – minimum 1 an
atestat profesional pentru funcția de agent de securitate/certificat de competențe profesionale conform art 38 din Legea nr. 333/2003.

• muncitor calificat, treapta I – tractorist -1 post:
studii medii/școală profesională;
vechime în muncă – minimum 5 ani
vechime în domeniu – minimum 1 an;
permis de conducere categoriile B, C, E.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
17 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Funcții contractuale (13 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța
Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

1 post de referent, treaptă profesională IA (agent de turism) – Compartimentul Sustenabilitate Postimplementare Proiecte;
2 posturi de muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privai;
1 post de muncitor calificat (instalator) treapta profesională 1 – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat;
1 post infirmier – Creșa nr.3;
5 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul Parcuri și Spații Verzi;
1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri și Parcări;
1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Transport Local;
1 post de muncitor necalificat treapta profesională II – Compartimentul Cimitire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent treaptă profesională IA (agent de turism):
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
certificat de calificare ca agent de turism sau ghid constituie un avantaj, cei care nu dețin această calificare se vor angaja în scris că în termen de un an de zile de la data acreditării centrului vor obține această calificare, sub sancțiunea eliberării din funcție, conform Ordinului nr. 1096/2008;
vechime în muncă minimum 6 ani și 6 luni.

muncitor calificat (zidar) treapta profesională IV:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de zidar;
vechime în muncă – nu este cazul.

muncitor calificat (instalator) treapta profesională I:
studii medii sau gimnaziale;
curs calificare profesională în meseria de instalator;
vechime în muncă minimum 4 ani.

infirmier:
studii medii sau generale;
vechime în muncă minimum 1 an.

muncitor necalificat treapta profesională II:
studii medii sau gimnaziale;
vechime în muncă – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
10 aprilie 2019, ora 12.00: proba practică;
12 aprilie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Inspector de specialitate grad III – Centrul Român Pentru Pregătirea și Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul economic sau juridic;
vechime în muncă de minimum 6 luni;
certificat E.C.D.L. – nivel avansat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 aprilie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
18 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
19 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Muncitor/fochist – Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;
curs calificare fochist, autorizat I.S.C.I.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
10 aprilie 2019, ora 13.00: proba interviu

Referent – Primăria Comunei Ghindăreşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii generale,
vechime în muncă – fără,
abilități operare PC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
10 aprilie 2019, ora 12.00, proba interviu.

Muncitor calificat I – șofer – Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale/studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – minimum 3 ani în muncă;
permis de conducere valid categoria B, obținut de cel puțin 3 ani;
aviz psihologic favorabil pentru exercitarea funcției de șofer;
cazier auto valabil.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
10 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică;
12 aprilie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Îngrijitor – Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii/generale;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
10 aprilie 2019, ora 13.00: proba interviu;

Administrator financiar I S – Liceul Tehnologic Cogealac
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 aprilie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Îngrijitor (2 posturi) – Şcoala Gimnazială nr. 1 din Peştera
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii/generale;
certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
vechime m specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 aprilie 2019, ora 13.00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, ora 15.00: proba practică.

Administrator de patrimoniu – Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa de Turtă Dulce“, Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare specifice postului;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 martie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
05 aprilie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
05 aprilie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Îngrijitoare – Direcţia Generală de Asistenţă Socială Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale/medii;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 martie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
09 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică;
11 aprilie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Manipulant bunuri, muncitor (40 posturi) – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud

Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare Complex „Flamingo” din Eforie Sud, Judeţul Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

• manipulant bunuri (Biroul cazare) – 3 posturi;
• muncitor calificat (cameristă) – 11 posturi;
• muncitor necalificat (îngrijitor) – 1 posturi;
• muncitor calificat (ospătar) -10 posturi:
• manipulant bunuri (ajutor ospătar) – 5 posturi;
• muncitor calificat (bucătar) – 4 posturi;
• muncitor necalificat (Bucătărie) – 4 posturi;
• manipulant bunuri (Biroul alimentație) – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii liceale (manipulant bunuri – Recepție) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale/liceale: certificat calificare profesională (cameristă) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale (îngrijitor) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale/liceale, certificat calificare profesională (ospătar) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale/liceale (manipulant bunuri – ajutor ospătar) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale/liceale. certificat calificare profesională (bucătar) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii gimnaziale (muncitor necalificat Bucătărie) – vechime în muncă minimum 3 luni;
studii liceale (manipulant bunuri Bucătărie) – vechime în muncă minimum 3 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 martie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
08 aprilie 2019, ora 09.00, proba scrisă;
12 și 15 aprilie 2019, ora 09.00, proba interviu.

 

Actualitate