Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante.

Potrivit SCJU, sunt disponibile 10 posturi pentru următoarele meserii:

1 post Șef Serviciu Tehnic – Inginer
1 post Economist pentru Compartimentul Contabilitate
4 posturi muncitori IV – electricieni întreținere clădiri și instalații electrice
1 post muncitor IV – sudor
1 post muncitor IV – zugrav
1 post pompier pentru serviciul proporiu privat pentru situații de urgență
1 post muncitor necalificat pentru serviciul Administrativ – curățenie curte (Agigea)

Pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Tehnic sunt necesare următoarele documente: diploma de licență în specialitate, vechime în specialitate de minimium 10 ani, curs postunivesitare în specialitatea management, taxa de înscriere este de 100 de lei.

Pentru postul de economist sunt necesare: diploma de licență în specialitate, peste 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diploma/certificat de participare la un curs/seminardespre contabilitatea instituțiilor publice, tadxa de înscriere este de 50 de lei.

Pentru ocuparea postului de pompier sunt necesare: certificat de cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, cel puțin un an vechime în domeniu, taxa de înscriere 50 de lei.

Pentru ocuparea posturilor de muncitor sunt necesare studii medii, calificarea în specialitate, taxa de înscriere este de 50 de lei.

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat sunt necesare studiile școlii generale. Taxa de înscriere este de 50 de lei.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

cerere de înscriere
copia actului de identitate
copia certificatului de naștere
copia certificatului de căsătorie
copia documentelor care să ateste nivelul studiilor
copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă
cazier judiciar în original
certificat de integritate comportamentală
adeverință medicală
CV
dosar cu șină

Bibliografia se află afișată la sediul unității. Concursul se va desfășura la sediul SCJU.

Depunerea dosarelor se poate face până la data de 10 noiembrie 2020. Concursul pentru ocuparea acestor posturi vacante constă în susținerea a două probe, respectiv proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va desfășura în data de 16 noiembrie, ora 10.00, iar proba interviu are loc în data de 19 noiembrie, începând cu ora 9.00.

După afișarea rezultatelor, care va avea loc pe data de 20 noiembrie, se vor putea depune contestații.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 noiembrie, la ora 10.00.

(Visited 626 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.