Administraţie

Anunț angajare la Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu

Anunț angajare Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu

Scris de 
 pe data 
6 octombrie, 2021

SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NICOLAE BĂLCESCU organizează în data de 27.10.2021 ora 9.00, proba practică a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție:

  1. 1 muncitor necalificat, gradul I, fără condiții specifice de studii și de vechime în muncă;
  2. 1 muncitor necalificat fără sporuri (femeie de serviciu), fără condiții specifice de studii și de vechime în muncă.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu din str. Carol I, loc. Nicolae Bălcescu, județul Constanța, până la data de 20.10.2021 ora 16.00 şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008.

Admitere Ovidius Constanta 2023

            Selecția dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare are loc în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

            Proba practică se desfăşoară la sediul Serviciului Local de Salubrizare din str. Plopilor nr. 43, loc. Dorobanțu, jud. Constanța, în data de 27.10.2021, ora 9.00, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna Ștefan Mariana, șef serviciu.

Actualitate