Administraţie

Anunț organizare concurs Primăria Nicolae Bălcescu

PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU, JUDEŢUL CONSTANŢA anunţă:

Scris de 
 pe data 
23 iulie, 2021

            PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU organizează, în data de 23.08.2021, ora 9.00, în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 7 din Regulamentul–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu:

 1. 2 muncitori calificați gradul I cu atribuții care includ participarea la activitățile edilitar-gospodărești desfășurate de Compartimentul ADP, din care:
  1. 1 instalator tehnico-sanitar, post pentru care candidații vor îndeplini următoarele condiții specifice:
   1. studii medii sau gimnaziale și certificat de calificare profesională în meseria de instalator tehnico-sanitar sau echivalent;
   1. experiență în domeniu – minim 1 an;
  1. 1 electrician în construcții, post pentru care candidații vor îndeplini următoarele condiții specifice:
   1. studii medii sau gimnaziale și certificat de calificare profesională în meseria de electrician sau echivalent;
   1. experiență în domeniu – minim 1 an;
 2. 2 muncitori necalificați, gradul I, fără condiții specifice de studii și de vechime în muncă.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu din str. Carol I, loc. Nicolae Bălcescu, județul Constanța, până la data de 06.08.2021 ora 15.00 şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 611/2008.

            Selecția dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare are loc în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

            Proba practică se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu în data de 23.08.2021, ora 9.00, iar interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241.257.016, zilnic între orele 9.00-16.00, persoană de contact: doamna Ștefan Mariana, șef serviciu.

Actualitate