Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de primarul Decebal Făgădău, se va aproba numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrul I al anului școlar 2018-2019, stabilit în funcție de tipul bursei.

Astfel, 128 de elevi constănțeni vor primi burse de performanță, 9.363 de elevi vor primi burse de merit, 220 de elevi vor primi burse de studiu, iar 2842 de elevi vor primi burse de ajutor social.

De asemenea, Consiliul Local va aproba și cuantumul burselor prevăzute mai sus. În acest sens, elevii cu burse de performanță vor primi 300 lei/lună, cei cu burse de merit – 50 lei/lună; bursele de studiu – 200 lei/lună, iar elevii cu burse de ajutor social vor primi 200 lei/lună.

Suma totală alocată de Primăria Constanța pentru aceste sume se va ridica, pe întreg anul 2018, la 11 milioane de lei.

Totodată, se va stabili și numărul și tipul de burse pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat în parte. (foto mai jos)

Criterii de acordare a burselor în anul școlar 2018-2019

  1. Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației

2. Bursele de merit pentru anul școlar 2018-2019 se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Astfel, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

– a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

– b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației

– c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației

3. Bursa de studiu se acordă elevilor ce provin din familii în care, pe ultimele 3 luni, venitul mediu lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul minim pe economie.

De asemenea, elevii trebuie să îndeplinească simultan condițiile:

– să aibă media generală peste 7,00

– și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

4. Bursa socială 2018 se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

– elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 1900 de lei.

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

– elevi orfani de ambii părinți

– elevi bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,

– elevi infectaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA

– elevi care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor

 

 

 

(Visited 5.356 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.