În acest sens, edilul a convocat o ședință a Consiliului Local Municipal pentru 28 decembrie, pe ordinea de zi aflându-se și proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2022.

Noul capitol, numit TAXA DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI, prevede ca de la 1 ianuarie 2022, fiecare cetățean cu domiciliul în municipiul Constanța să plătească o taxă de 50 lei/an.

(2)Taxa de amenajare și întreținere spații verzi se instituie ca reacție la degradarea spațiilor publice, ca instrument fiscal menit să contrabalanseze efectele negative asociate cadrului urban construit și de atingere a standarului european de 26 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor al municipiului Constanța. Totodată, taxa creează și asigură veniturile necesare autorității locale pentru acoperirea costurilor cu reabilitarea, extinderea, întreținerea și conservarea suprafețelor de spații verzi în municipiul Constanța.

(3) Taxa este anuală și se plătește până la data de 31 martie 2022 inclusiv.

(4) Valoarea taxei este de 50 lei/persoană/an.

(5) Are calitate de contribuabil, persoana fizică care are stabilit domiciliul în municipiul Constanța potrivit dreptului comun.

(6) În cazul contribuabililor înregistrați în evidențele fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța cu domiciliul în municipiul Constanța la data de 31.12.2021, impunerea la plata taxei se face din oficiu prin emiterea deciziei de impunere anuale.

(7) Contribuabilii neînregistrați în evidențele fiscale au obligația depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de amenajare și întreținere spații verzi, personal sau prin reprezentant legal până la data de 31.03.2022. Modelul declarației este prevăzut la alin. (17).

(8) În cazul contribuabililor care își stabilesc domiciliul în municipiul Constanța după împlinirea termenului scadent de plată, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării.

(9) Taxa se datorează pentru întregul an fiscal indiferent de data stabilirii domiciliului.

(10) Taxa încetează a se mai datora începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se modifică domiciliul contribuabilului. Scăderea de la plata taxei se face în urma depunerii unei cereri în termen de 30 de zile de la data intervenirii modificării.

(11) Pentru neplata taxei la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii taxei datorate, inclusiv.

(14) Constituie contravenţii următoarele fapte:

depunerea peste termen a declaraţiei;

nedepunerea declaraţiei;

depunerea declaraţiei cu informaţii eronate;

nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la stabilirea taxei.

(15) Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 80 lei la 316 lei.”

(Visited 481 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.