Administraţie

Comuna Nicolae Bălcescu are Serviciu de Iluminat Public

Scris de 
 pe data 
2 iulie, 2020

Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat în ședința din 30 iunie 2020 hotărârea privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public al comunei Nicolae Bălcescu jud. Constanța, a regulamentului de organizare și funcționare al serviciul de iluminat public, a caietului de sarcini, a studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia.

Pentru adoptarea prezentei hotărâri s-a avut în vedere referatul de aprobare numărul 5944 al primarului Dumitru Timofte, precum și raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice.

Consilierii locali au votat pentru înființarea serviciului public comunitar de iluminat Nicolae Bălcescu și au aprobat, totodată, regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

De asemenea, s-a aprobat ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Nicolae Bălcescu să fie gestiune delegată.

Actualitate